Zoeken
Sluit dit zoekvak.

3 boeken over teamcoaching, werkgeluk en persoonlijk leiderschap.

Bestel de boeken

Geschreven door Veronique Kilian. Met handvatten en best practices om te floreren, voor jezelf, je team en je organisatie.

Koop nu een boek en krijg een gratis ticket voor het theatercollege op 15 juni 2024!

Boeken Leidinggeven aan zelforginsatie

Leidinggeven aan zelforganisatie. Een paradox?

Contact

Over zelforganisatie bestaan talloze modellen. Ze beschrijven hoe je meer eigenaarschap bij je werknemers creëert en ervoor zorgt dat je team zelf bepaalt wat hun doelen zijn én hoe zij die willen behalen. Maar wat werkt in de praktijk nou echt? Hoe voorkom je de bekende valkuilen, zoals oeverloos overleggen, doelloos rondzwemmen of solistisch gedrag van teamleden? En hoe laat je als directielid, manager of teamcoach je team floreren? En hoe doe je dat als teamlid?

Dat is de paradox van zelforganisatie: zonder leiderschap werkt het niet. Voor dit boek interviewde Veronique Kilian leidinggevenden in organisaties die gelukkig werken volgens de principes van zelforganisatie. Zij delen hun grootste lessen en successen. Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden van ondermeer VoysHoppenbrouwers Techniek B.V.InfocasterKabisa – Software Artisans en Insign.it beschrijft Veronique zowel theoretische achtergronden als de toepassing van populaire methodieken.

Ontdek de elementen die nodig zijn om teams te laten excelleren met zelforganisatie én werkgeluk. Met handvatten om je zelfsturend vermogen te versterken.
• Breed toepasbaar door de uiteenlopende voorbeelden van zelforganisatie die wél werkt.
• Krijg inzicht in welke interventies bij specifieke problemen werken en hoe jij dit toepast in jouw dagelijkse praktijk.

Meer weten over zelfsturend vermogen activeren, over praktijkvoorbeelden die inspireren en de toepassing van handvatten op jouw situatie? In een persoonlijk gesprek, van een uur, inclusief boek, ontvang je een toelichting, en het boek krijg je zo snel mogelijk van te voren.

Download hier het overzicht van de handvatten, modellen en figuren in het boek

Op een voor haar kenmerkende manier geeft Veronique concrete handvatten om organisaties succesvol te maken en vooral succesvol te hóuden. Dit boek is een must-read.
Ralph Deguelle
Oprichter en CEO Kabisa
Zelforganisatie vervult onze persoonlijke behoefte aan creativiteit en zelfontplooiingen en is een geluksmaker voor teams. De tools van Veronique zet ik regelmatig in en leiden tot waardevolle inzichten. Daarbij maakt ze mooi de verbinding met thema’s uit haar andere boeken over teamcoaching en werkgeluk waarmee alles op z’n plek valt.
Ramon Dölle
Afdelingsmanager Gemeente Rotterdam
Zelforganisatie draagt veel bij aan het geluk van medewerkers. Dit boek geeft een toegankelijke en praktische inkijk in zelforganisatie om het zelforganiserend vermogen van medewerkers te vergroten.
Henny de Haas
Directeur Hoppenbrouwers
Boeken Teamcoaching en intervisie met de authentieke dialoog

Teamcoaching en intervisie met de authentieke dialoog.

Contact

Als je een groep mensen tot een actieve co-creatie wilt brengen, is het nodig dat het team met elkaar in een diepere laag van communicatie komt. In de eerste instantie kan dit gefaciliteerd worden door communicatie principes te oefenen die de ervoor zorgen dat er niet meteen gereageerd wordt op elkaar: projecties, eigen wereldbeelden en aannames blokkeren dan het open spreken en luisteren. Door reflectie in te lassen en de kwaliteit van spreken en luisteren te verhogen ontstaat een ingang tot deze diepere laag van communicatie.

Ook zullen groepsleden hun talenten ontdekken en gebruiken ten dienste van het grotere geheel. Dit uit zich in gezamenlijke acties, waarbij teamleden uitgedaagd worden om proactief te handelen in plaats van zich te laten weerhouden door beperkende gedachten.
Als een groep mensen een team wordt, komt er een fase waarin de zogenaamde ‘heilige huisjes’ worden benoemd: Soms zit een team in een fase waarin iets (nog) niet gezegd mag worden. 

Zie ook: Teamcoaching of lees meer over dit boek via onderstaande knop

Dit boek zet duidelijk en helder uiteen hoe je als procesbegeleider in de rol van facilitator gropen in flow kunt begeleiden. Ik zet de authentieke dialog regelmatig in en het geeft verrassende uitkomsten.
Stella Loy
Zelfstanding Coach
Ik was positief verrast door het proces van de Authentieke Dialoog.
Willem Poldervaart
Unitmanager
Ik heb twee van mijn teams onder begeleiding van Veronique aan de hand van deze methodiek laten coachen. De aanleiding was verschillend, maar ook het karakter van deze teams was niet met elkaar te vergelijken. In beide gevallen heeft het proces geleid tot een positief resultaat.
Erik van Eijk
Manager GGZ Reinier van Arkel
Belangrijk om te lezen voor iedereen die zoekt naar een manier om het team beter op elkaar af te stemmen.
Vicky Leeuwenhage
Regiomanager bij ZiNKraamzorg
Met bijzondere interesse las ik dit handboek. Ik heb bij Veronique Kilian al eens een authentieke dialoog sessie gevolgd, en heb ervaren dat ze goed weet hoe dit geleid moet worden. Met een ogenschijnlijk gemak leidde ze de dialoog, ze wist precies welke interventie op welk moment nodig was. Ze wist te enthousiasmeren en te inspireren. Ik vond de authentieke dialoog erg prettig, het dwingt tot luisteren en zelfreflectie voordat je gaat reageren. Je luistert naar de ander en pas als die uitgesproken is, mag jij de bal uit het midden nemen en jouw zegje doen. Het groepsproces krijgt hiermee een extra lading. Haar vaardigheden en jarenlange ervaring heeft ze in dit boek verwerkt. Zorgvuldig beschrijft ze de fasen van het groepsproces en besteedt veel aandacht aan de interventies van de facilitator.
Karin Thijn
UMC
Fijn boek om te lezen. Het geeft een heldere uitleg over een manier waarop je een team in beweging krijgt en naar een hoger plan kunt brengen.
André van Keulen
Hoofd Wijkbeheer woning-corporatie WOONopMAAT
Boeken Geluk op het werk

Geluk op het werk?
Train je gelukscompetenties.

Contact

Ben je pas gelukkig als je succes hebt, of leidt geluk tot succes? Als je de competenties ontwikkelt om geluk op het werk te vergroten, kun je ook je bedrijf meer laten floreren. Leer om je eigen geluk te beïnvloeden. Verhoog je aantal gelukservaringen, blijf langer in een geluksstemming en werk jezelf gelukkig.

Dit boek haalde de top 3 van de bestsellerlijst top 100 van managementboeken.

Ben je liever gelukkig of ongelukkig op het werk? Grote kans dat je liever gelukkig bent. Maar wat doe je eraan als je ongelukkig bent op je werk en je geen idee hebt hoe je jouw huidige situatie kunt veranderen? Gelukkig kun je jezelf gewoon gelukkig trainen voor meer geluk op het werk. Als je de competenties ontwikkelt om geluk op het werk te vergroten, kun je ook je bedrijf meer laten floreren. Benieuwd hoe jij jouw eigen werkgeluk en die van anderen kunt beïnvloeden. Ontdek het in dit werkgeluk boek of kom naar een van onze evenementen!

Dit boek inspireert. De competenties zijn onderbouwd met wetenschappelijke geluksliteratuur. Ik kan u echter verzekeren dat de energie die u losmaakt als u deze weg inzet, meer resultaten gaat opleveren dan dat wetenschappers hebben opgetekend.
Bob Hutten
Directeur Hutten
Dit boek laat zien dat geluk in bedrijven een maakbaar fenomeen is. De investeringen die je daarin doet betalen zich uit in een betere economische en maatschappelijke performance.
Marius Appelman
Directeur Riksja Travel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer

Gratis Handout

“Leidinggeven aan zelforganisatie. Een paradox?”

Download hier het pagina overzicht van de handvatten/tools in het boek “Leidinggeven aan zelforganisatie. Een paradox?”