Zoek
Sluit dit zoekvak.

Deep Democracy: 10 handvatten om doorbraken te maken met je team

Deep Democracy is een benadering van besluitvorming en conflictresolutie die zich richt op het omarmen en benutten van diversiteit en tegenstrijdige standpunten binnen een groep. Lees hieronder een verkenning en de praktische toepassingen.

Wat is Deep Democracy?

Deep Democracy gaat verder dan de traditionele meerderheidsbesluitvorming. Het erkent dat elk individu een unieke stem heeft en dat het belangrijk is om alle perspectieven te begrijpen en te respecteren, zelfs als ze in eerste instantie tegenstrijdig lijken. Door diepgaande gesprekken en inclusieve processen streeft Deep Democracy ernaar om tot beslissingen te komen die duurzaam zijn en breed gedragen worden binnen een groep.

Oorsprong van Deep Democracy

Deep Democracy vindt zijn oorsprong in het werk van de psycholoog Arnold Mindell. In de jaren 1980 ontwikkelde Mindell zijn theorieën en praktijken, gebaseerd op principes van dieptepsychologie, kwantumfysica en systeemtheorie. Hij richtte zich op het begrijpen en omarmen van de ‘diepere’ lagen van bewustzijn en conflict.

Een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en popularisering van het werk komt van Myrna Lewis, medeoprichter van het Lewis-methode voor Deep Democracy. Lewis heeft het gedachtegoed van Arnold Mindell verder ontwikkeld en praktische tools en technieken gecreëerd om de principes toe te passen in diverse contexten, zoals organisaties, gemeenschappen en conflictoplossing.

Hierdoor worden de handvatten uit de Deep Democracy bruikbaar voor het herkennen en omarmen van onderstroomprocessen en het creëren van een veilige ruimte voor open dialoog en reflectie en het doorbreken van teams die blijven hangen in ingewikkelde besluitvormingsprocessen.

Opleiding

Toegegeven, de benaming Deep Democracy vind ik ongelukkig om te introduceren bij teams. Het klinkt alsof je een heel nieuw (politiek) systeem wil gaan inbrengen. Teams hebben een hulpvraag en willen graag concreet resultaat ervaren en zitten niet te wachten op een nieuw ‘systeem’.

Maar in de praktijk werkt het goed om doorbraken te bewerkstelligen. Op papier klinkt het eenvoudig, maar dat is het niet. Daarom ben ik me gaan verdiepen in verschillende opleidingen, en kwam uit bij House of Deep Democracy. Het waren twee intensieve dagen waar ik facilitering leerde hoe je de wijsheid van de groep naar boven kan halen om het beste besluit te nemen voor alle partijen mét draagvlak. Met name bij mijn begeleiding als teamcoach bij zelforganiserende teams, is het handig om teams te helpen die vastzitten in een vicieuze cirkel. Wat bijzonder goed helpt, is dat je werkt met wat er echt leeft in een groep en daarmee is het een hele mooi aanvulling op de Authentieke Dialoog. Als je in de onderstroom duikt, kunnen er zich bijzondere uitkomsten ontvouwen.

deep democracy

4 boeken met handvatten

Voorafgaand aan de opleidingsdagen las ik diverse boeken over Deep Democracy en luisterde ik podcasts van facilitators die er al mee werken. Ik begon met het boek Van Zondebok naar Zebra, die wat mij betreft een goede start was om meteen toe te passen bij teams waar ‘gedoe’ is, omdat het helder ingaat op de volgende thema’s:

 • Invloed – telt mijn stem?
 • Inclusie – hoor ik erbij?
 • Intimiteit – voel ik me thuis>

Daarna komen de andere boeken over op een goede tweede plaats:

In bovenstaande boeken vind je:

Handvatten om te werken met besluitvorming:

 • De 4 stappen van besluitvorming: de wijsheid van de minderheid toevoegen aan het besluit van de meerderheid
 • Het debat: uitwerken van polariteiten
 • Het gesprek op voeten: zichtbaar maken wat de meningen zijn en veiligheid scheppen voor alternatieven

Handvatten uit om te werken met de onderstroom

De volgende handvatten helpen om te gaan werken met de onderstroom:

 • De check-in en de check-out – Deze tool staat ook beschreven in het Handboek Teamcoaching en Intervisie met de Authentieke Dialoog
 • De 5e stap: werken met de onderstroom: visjes vangen
 • Duiding van de sabotage lijn
 • Van vicieuze cirkel naar virtuoze cirkel: werken met ‘cirkelen’ en edge-gedrag in teams
 • Het twist-gesprek
 • Versterken als facilitator
 • Let’s Talk

En hier vind je nog tips uit eigen werk om als leider/begeleider te werken met teamcoaching en zelforganiserende teams:

Over Veronique als teamcoach

Je wilt met het team naar een nieuw niveau van samenspel, co-creatie en innovatie. Soms is het fijn om met een teamcoach een team te helpen om de onderstroom zichtbaar te krijgen, of te navigeren door moeilijke situaties. Of je wilt gewoon een positieve teamspirit versterken. Met een lach en met lichtheid kunnen we veel bereiken.

Krachtige interventies met impact. Is de teamcoaching met of zonder leider? Is het een training, intervisie of teamcoaching? Samen bespreken we welke interventies passen bij de doelstelling, bij de teamleden en de fase waarin het team zich bevindt.

Populaire en toegankelijke coachingstools met bewezen effect. We hebben een ruime keuze uit handvatten die onder meer zijn beschreven in de drie managementboeken Teamcoaching en Intervisie met de Authentieke Dialoog, Geluk op het werk? Train je geluk competenties! en Leidinggeven aan zelforganisatie. Een paradox? Over leiderschap, teambuilding en eigenaarschap.

Plezier hebben én geen pijn vermijden. Welke aanleiding, worsteling of vraag je ook hebt, we gaan het aan en werken toe naar teamflow. Kleine stapjes zorgen voor grote doorbraken.

Floreren met werkgeluk en zelfsturend vermogen

transformatie-coach
Boeken Leidinggeven aan zelforginsatie

Nieuw verschenen: praktisch toepasbaar – vernieuwend én met praktijkcases

Deel dit bericht

transformatie-coach

Populair

transformatie-coach

Categorieën

transformatie-coach