Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Hybride organisaties. Hoe geef je leiding? Bekijk deze boeken top 7 die je verder helpen.

In het managementboek magazine verscheen onlangs een artikel van journalist Bertrand Weegenaar. Hij noemde mijn boek Leidinggeven aan zelforganisatie. Een paradox? in een reeks van managementboeken.

Lees hier een tour d’horizon van 7 managementboeken die van pas komen bij hybride leidinggeven.

hybride

1) In Leidinggeven aan zelforganisatie Een paradox? behandelt Veronique Kilian uitvoerig het perspectief van de leider.

Veronique hanteert daarbij het taoïstische model van balans tussen vijf aardse elementen. Om zelforganisatie te laten slagen moeten de vijf aardse elementen vuur, aarde, metaal, water en hout in balans zijn. 

Vuur staat voor leidinggeven aan zelforganiserende teams en bevlogen werken, aarde voor het midden, ritme en eenheid, voor gemeenschap, metaal voor effectief en transparantie, water voor kwetsbaarheid en stromen van emotie en tot slot hout voor persoonlijke ontwikkeling van het team en haar leden.

Kilian komt ook met een reeks praktijkvoorbeelden om dit model tastbaar te maken. En een aantal aanbevelingen. Van de leiders die zelfsturing en -organisatie door teams kunnen vormgeven wordt veel gevraagd. Zijn rol verandert, de rolverdeling tussen hem en zijn medewerkers ook. Er moet vertrouwen en veiligheid zijn, er moeten andere routines worden ingericht en reflecteren op elkaars werk en gedrag moet mogelijk zijn. De leider dient dit in te richten en daarin initiatief te ontplooien.

Hybride werken

We hebben het fysieke kantoor voor het document eigenlijk niet meer nodig, met clouddiensten, smartphones en internet. In het documentgeoriënteerde tijdperk, dat in veel organisaties nog niet verlopen is, is de manager de persoon die sturing geeft aan dit proces. Hij stuurt daarbij op in- en output, op KPI’s en andere kwantitatieve methodes. Want hoe kun je anders objectieve uitspraken doen over performance?

2) In Ons werk is stuk laat Martijn Aslander (e.a.) zien hoe dit proces zich voltrokken heeft rondom het gebruik van e-mail. Tot in de jaren ’80 was even langslopen om informatie te krijgen belangrijk. Documenten stonden fysiek ergens en werden in dossiers bewaard. E-mail leek de belofte in zich te hebben om werk effectiever te maken. Maar de cc heeft dit voorkomen. Dagelijks zijn we verwikkeld in een labyrint van mails met eindeloze discussies en aanvullingen.

3) In het veelgeciteerde De werkrevolutie werkt onderzoekster Lynda Gratton verschillende scenario’s uit hoe werk zich van 2010 tot 2025 kan ontwikkelen. In haar onderzoek en scenario’s is rekening gehouden met vijf krachten die op werk van invloed zijn: technologie, globalisering, demografie en levensloop, samenleving en energiebronnen. Naast deze krachten zou zich in 2020 nog corona melden. Haar scenario ‘de duistere kant van de default future’ lijkt het meeste op hoe werk zich heeft ontwikkeld: Werk is gefragmenteerd door de duizenden afleidingen, het isolement én de uitsluiting die corona met zich meebracht.

4) Charlie Warzel en Anne Helen Pedersen, auteurs van Out of office, zien hetzelfde gebeuren. De afstand tussen werk en collega’s is enorm gegroeid. Én daarmee verandert de rol van de manager die al het werk van deze kenniswerkers in goede banen moet zien te leiden. Dit kan nauwelijks meer kwantitatief, kwalitatief is dan het alternatief.

Agile werken

5) Harry Valkink en Giovanni Dhondt, beiden bekend met complexe transformaties van werk, hebben het slimme boekje De 10 mythes van agile werken en hoe daar mee om te gaan geschreven. Ze beginnen met de basis, wat is agile? Een filosofie, een organisatievorm én werkwijze. Met dat uitgangspunt behandelen ze 10 mythes, zoals ‘Het meten van prestaties is niet meer nodig’ of ‘Er is geen planning nodig. Het zijn mythes waardoor de prestatie-georiënteerde manager weleens tegen deze werkwijze ageert.

Hybride teamwork

6)  Hybride teams (van Marjolijn Feringa en Bregje Spijkerman) en 7) Hybride bijeenkomsten (van Matthijs Steeneveld, Annemieke Mintjes en Martha Buning) geven tientallen technieken voor online teambijeenkomsten en -samenwerking.

Wil jij ook aan de slag met thema’s als leidinggeven aan agile en hybride teams? Neem contact op en laten we samen verkennen!

Floreren met werkgeluk en zelfsturend vermogen

transformatie-coach
Boeken Leidinggeven aan zelforginsatie

Nieuw verschenen: praktisch toepasbaar – vernieuwend én met praktijkcases

Deel dit bericht

transformatie-coach

Populair

transformatie-coach

Categorieën

transformatie-coach