Zoek
Sluit dit zoekvak.

De masochistische karakterstructuur. 7 tips voor transformatie

mindf*ck

De masochistische karakterstructuur is een van de zes karakterstructuren. Een overzicht van de karakterstructuren heb ik eerder beschreven in mijn blog: Karakterstructuren in zes beschrijvingen. Een ingang voor jouw transformatie. Ik beschouw de karakterstructuren als overlevingsmechanismes, die je kan overstijgen. Daarvoor is inzicht nodig in de kernpijn waar de overleving op is gebaseerd. De kernpijn blijft hangen als een verwonding van het innerlijk kind. Deze verwonding kan geheeld worden en de overleving kan getransformeerd worden. Daar is eerst inzicht voor nodig.

Lees hieronder de kernpijn, het overlevingsgedrag, hoe de transformatie eruit zou kunnen zien en 7 tips wat iemand kan doen om deze overleving te overstijgen.

De kernpijn van iemand met een masochistische karakterstructuur

Personen met een masochistische karakterstructuur hebben vaak een beleving of herinnering van de kernpijn waarop ze deze karakterstructuur als overlevingsmechanisme hebben gebouwd. Misschien herken je iets ervan bij jezelf of bij anderen:

“Verdriet en boosheid sla je naar binnen, wat kan resulteren in een gevoel van matheid omdat je levensenergie niet vrijelijk kan stromen. Je onderdrukt vaak een gevoel van boosheid omdat je gelooft dat het uiten ervan leidt tot het verlies van anderen, sociale isolatie of andere vormen van afstraffing. Je voelt een voortdurende innerlijke strijd tussen het verbergen van je boosheid en het verlangen om het te uiten. Je levensenergie wordt beperkt door je sociale conditionering. Het is moeilijk voor je om je ware zelf vrijelijk te uiten, omdat je je gevangen voelt in sociale verwachtingen en normen die je beperken.

Je voelt de last van het leed van anderen op je schouders, waardoor je je overweldigd en belast kunt voelen. Ongeacht je inspanningen heb je het idee dat wat je ook doet, het nooit genoeg is. Dit draagt bij aan je gevoel van ontoereikendheid. Je wil is vaak gebroken door de overtuiging dat wat je wilde er niet toe deed. Als je het idee hebt dat je geen controle hebt over je leven, wordt je gedreven door de diepgewortelde overtuiging dat je geen regie hebt over je eigen lot.

Je houdt je diepste zelf vaak voor jezelf, waardoor het moeilijk is om op een dieper niveau contact te maken met anderen. Je terughoudendheid om je essentie te delen kan leiden tot een gevoel van isolement en eenzaamheid. Ironisch genoeg ervaar je een vorm van triomf in het feit dat je jezelf hebt opgesloten, waardoor je jezelf beschermt. Je kunt anderen veel bieden, maar de ware essentie van jezelf blijft ontoegankelijk voor anderen.

Het is moeilijk voor je om je eigen behoeften te erkennen en vrijelijk uiting te geven aan deze behoeften. Je ervaart belemmeringen bij het zelf reguleren van je behoeften en het ervaren van persoonlijke vrijheid. Je hebt misschien geleerd om je eigen verlangens en behoeften te negeren ten gunste van anderen.”

masochistische karakterstructuur

Kenmerken van de masochistische karakterstructuur

Hoe herken je iemand met een masochistische karakterstructuur? Hieronder lees je kenmerken.

Dragen van Lasten

Diepgeworteld in individuen met een masochistische karakterstructuur is het gevoel van verantwoordelijkheid voor het lijden van anderen. Ze torsen dit als een last op hun schouders, overtuigd dat het oplossen van andermans pijn hun persoonlijke opgave is. Dit maakt het voor hen moeilijk om los te komen van het lijden van anderen. Het paradoxale gevolg is dat ze zichzelf beperken in de mogelijkheid om onbelemmerd van hun eigen geluk te genieten.

Agressie en lijden die hen lijken te worden aangedaan, verdragen ze stoïcijns, vaak zonder duidelijke grenzen te stellen. Ze leggen zichzelf vaak op om meegaand te zijn, terwijl ze hun innerlijk ‘nee’ negeren. Het vermijden van conflicten om een schijnharmonie te bewaren, resulteert in een slachtofferhouding waarbij ze over hun eigen behoeften heen stappen en geen actie ondernemen om deze behoeften te vervullen.

Zelfopoffering

Personen met een masochistische karakterstructuur vertonen vaak een neiging tot zelfopoffering, waarbij zij over hun eigen grenzen heengaan onder het mom van behulpzaamheid. Deze personen vinden het lastig om ‘nee’ te zeggen, vooral wanneer anderen hun behoeften lijken te uiten. Deze schijnbare verantwoordelijkheid voor het welzijn van anderen brengt een voortdurende uitdaging met zich mee, waarbij de balans tussen helpen en zelfbescherming moeilijk te vinden is.

Passief-agressieve Strijd

Wanneer iemand met een masochistische karakterstructuur veel heeft gegeven en het gevoel heeft niet in dezelfde mate iets terug te krijgen, ontstaat er boosheid. Dit gevoel van ongelijkheid uit zich vaak op een passief-agressieve manier, waarmee innerlijke conflicten en onvrede tot uiting komen.

Het inslikken van eigen emoties wordt een patroon om onuitgesproken gevoelens te bedekken. Niet alleen accepteert deze persoon de eigen negativiteit, maar ook die van anderen, waardoor het een last wordt die naar binnen slaat. Het gebrek aan duidelijke grenzen en het onvermogen om ‘nee’ te zeggen, resulteert in een vorm van halfslachtig ‘ja’ zeggen, waarin de eigen behoeften vaak op de achtergrond raken. Het ervaren van beklemming en onvoldoende ademruimte is een bijkomend gevoel, net als het slikken van de onverteerbare lasten bij die ongevraagd komen. Jezelf de mond snoeren wordt een tweede natuur, waardoor hun eigen stem en behoeften worden onderdrukt.

Onderdrukking

Het vermogen om ‘nee’ te zeggen lijkt vaak te ontbreken bij de masochistische karakterstructuur, waardoor ze zichzelf verplicht voelen dingen te doen die ze niet willen, omdat ze denken dat er geen keus is. Hun locus of control ligt buiten henzelf, waardoor ze geloven dat anderen hun wil of eisen opleggen zonder een duidelijke uitweg. Conflicten worden vermeden om de schijnharmonie te behouden. Het onvermogen om het lot en het lijden van hun ouders te accepteren, versterkt deze innerlijke strijd.

Drama driehoek

Het innerlijk kind werd geconfronteerd met de boosheid en/of het slachtofferschap van de verzorger/ouder waardoor beladen werd met schuld (jij bent de dader/oorzaak hiervan) of slachtofferschap (aangeleerde hulpeloosheid) of de ander moest gaan redden.

Andere benamingen van de masochistische karakterstructuur

Gelukkig zijn er in de loop van de tijd andere benamingen gekomen voor de masochistische karakterstructuur. Deze staat ook wel bekend als ‘de verdrager’ en de ‘opofferende structuur’.

Als iemand dit overlevingsmechanisme kan overstijgen, kan je de masochistische karakterstructuur bekijken vanuit een perspectief waarin deze diepe innerlijk kind verwondingen zijn geheeld. De nieuwe naam die ik er daarom aan geef is: de gelukkige bevrijder.

De gelukkige bevrijder

Van lijdensjuk naar levensgeluk

Je bent je bewust van het lijden van anderen. De implosie die dat gaf, heb je geheeld door volledig je recht in te nemen op geluk. Zoals een metta waarin je jezelf geluk toewenst, verbreidt deze gelukswens zich ook naar dierbaren, neutrale medemensen en wezens die lijden. Iedere geluksoefening die je doet, wordt zo een stapje richting een gezamenlijke evolutie van deze planeet.

Van opslaan naar opschonen

In plaats van negatieve energie op te slaan, blijf je bezig met het opschonen van je energieveld. In plaats van fysiek, emotioneel en mentaal te dempen, voedt je jezelf met lichte voeding. Je hoeft niet meer alles – zowel letterlijk als figuurlijk – te slikken. Je geniet van de gewichtloosheid die dit met zich mee brengt.

Je innerlijke kompas als hoogste autoriteit

Ondanks dat je gewend bent om te doen wat anderen je vroegen (of opdroegen), stem je je eerst af op je innerlijke kompas. Door je innerlijke krijger te trainen, heb je de moed verzameld om helder aan te geven wat je wel en niet wilt, zodat je geen energie hoeft te verliezen aan onderhuids verzet. Je bespreekt de verschillende keuzes de ander, zodat beide partijen telkens kiezen. Daarbij gebruik je vrijwillige begrenzing van jezelf zodat jij en de ander in balans blijven.

Je lot is je lans. Je essentie je glans.

Je lot draag je met vlag en wimpel. Er zit een lach en een traan in. Door te delen wie jij in essentie bent, laat je anderen ook voelen wie ze in essentie zijn.

Door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen lot, ervaar je dat ieder zijn eigen lot te dragen heeft. Want ieder lot is een knooppunt in het geweven levenstapijt van het grotere geheel.

Retraite De Kunst van het liefhebben

Gebaseerd op het transformatieproces om de overlevingen van de karakterstructuren te overstijgen, kan je in een 4-daagse meerdaagse retraite de fases waarin we geleerd hebben om lief te hebben opnieuw kleuren. Het transformatieproces in deze retraite is rijk aan meditaties, chi kungs en creatieprocessen.

Liefhebben is een werkwoord. De kunst van het liefhebben begint bij onszelf. Je leert al over liefhebben vanaf het moment dat je geboren wordt. Deze lessen worden opgeslagen als herinneringen door ons innerlijk kind en kleurt ons gedrag als volwassene.

Een helende reis om jouw basis te verstevigen en nieuwe paden in te slaan. Deze retraite intensive heeft voldoende rustmomenten zodat je tussendoor kan slapen, wandelen of gewoon lekker chillen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op https://veroniquekilian.nl/de-kunst-van-het-liefhebben

Of doe

de Jaartraining Leven vanuit Essentie

Het kind dat we ooit waren, heeft volop onschuld, levenslust en zin in het leven. Door de ervaringen die dat kind heeft meegemaakt tijdens het opgroeien, passen we ons gedrag aan. We hebben behoefte aan authenticiteit en sociaal erbij horen. Voor het kind, dat afhankelijk is van de ouders/verzorgers geeft vaak authenticiteit op als het erbij horen in gevaar komt. Dan ontwikkelen we een overleving die automatisch wordt. Een dergelijke overleving als karakterstructuur zijn diep gewortelde overlevingspatronen, die we willen ontmantelen. Je authenticiteit wordt ingekapseld.

De jaartraining bestaat uit 6 bijeenkomsten. De overlevingspatronen die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd, bedekken vaak onze levenslust, energie gaat vast zitten, we houden ons onterecht in. In plaats van dat we ons volledige potentieel benutten, kunnen we blijven hangen in oude patronen waardoor levensenergie ophoopt. In deze jaartraining gaan we ons weer verbinden met het leven dat in ons en door ons heen wil stromen.

Psychopathische karakterstructuur

Wat kan je alvast zelf doen of iemand aanraden met trekken van de masochistische karakterstructuur? 7 tips

  • Beoefen de gelukscompetentie Passend Geven en Ontvangen: leer de 5 manieren om je gelukstank te vullen. Ontwerp een geluksdag voor jezelf waarin je voluit mag genieten. Zorg dat je alle vijf manieren gebruikt om je gelukstank te vullen
  • Een dagboek bij houden met de ‘ja-maar’ oefening. Waar zei je ja tegen, en wat waren je bezwaren? Zet deze bezwaren om in leervragen voor jezelf
  • Doe een kuur om jezelf schoon te maken: schoon voedsel, fijne muziek en frisse lucht met beweging. Door een dieet kan je ontdoen van vervuiling die is binnengekomen door bijvoorbeeld emotie-eten
  • Train jezelf in ademhalingsoefeningen en stretchen van de longen, om de vrije ademhalingsruimte te ervaren
  • Beoefen de geweldloze communicatie om je behoeftes te uiten en deze net zo te eren als de behoeften van anderen. Leer het verschil tussen mede-leven en mede-lijden.
  • Maak je los van ‘lijden’ als een van je beste vrienden
  • Doe meditaties om je ‘innerlijke autoriteit’ te bekrachtigen. Ervaar de kracht van het nee.

Floreren met werkgeluk en zelfsturend vermogen

transformatie-coach
Boeken Leidinggeven aan zelforginsatie

Nieuw verschenen: praktisch toepasbaar – vernieuwend én met praktijkcases

Deel dit bericht

transformatie-coach

Populair

transformatie-coach

Categorieën

transformatie-coach

Theatercollege

"De kunst van het liefhebben"

00
dagen
00
uren
00
min.
00
sec.
Je hebt deze theaterlezing gemist, meld je aan voor mijn volgende theaterlezing volgend jaar en pak de vroegboekkorting!