Zoek
Sluit dit zoekvak.

Mediation: hoe gebruik je conflict voor groei?

Leidinggeven aan zelforganisatie

Mediation. Een vaardigheid die iedere teamcoach in het basispakket dient te hebben, vind ik. Talloze keren heb ik met teams, maar ook tijdens individuele coaching, profijt gehad van mediation vaardigheden om teams weer op de rit te krijgen of een coachee te helpen een doorbraak te maken. Of nog beter: de samenwerking tussen twee teamleden die niet meer met elkaar wilden praten, te ondersteunen met een herstart.

De week van de mediation begint de laatste week van oktober. Mediation wordt vaak gevraagd bij conflicten. Tijd om in de nieuwsbrief van oktober hier aandacht aan te besteden.

mediation

Mediation: een derde partij bij conflicten

Mediation heeft diepe wortels in de menselijke geschiedenis. De term zelf is afgeleid van het Latijnse woord ‘mediare’, wat ‘bemiddelen’ betekent. Dit proces van bemiddeling tussen conflicterende partijen heeft een herkomst die teruggaat tot oude beschavingen zoals de Grieken en de Romeinen. In veel culturen werden wijzen en ouderen vaak geraadpleegd om geschillen op te lossen. Het idee was eenvoudig maar krachtig: een neutrale derde partij helpt bij het faciliteren van communicatie en onderhandelingen tussen de betrokken partijen om tot een overeenkomst te komen.

Mijn ervaring als mediator is dat niet alleen een goede (en soms strakke) facilitering en structuur belangrijk is, maar dat de mediator een zodanige taal spreekt dat de partijen zich ‘gehoord’ voelen, en dat er ook een coachende werking vanuit gaat. Dit is een andere benadering dan de meeste mediators hanteren, en een unieke manier van werken. Ik zal hieronder een voorbeeld geven.

Ervaring met mediation

Als mediator start ik altijd met een gesprek met de opdrachtgever om het conflict in kaart te brengen. Daarna volgt een individuele intake met de partijen waar het om gaat. Toen ik bij een zorginstelling gevraagd werd als mediator bij twee hulpverleners die niet meer met elkaar wilden samenwerken, zelfs niet meer met elkaar wilden praten, merkte ik dat het helpt als iemand zich ‘gehoord’ voelt. Voor het ‘horen’ en ‘gehoord worden’ ondersteunt de geweldloze communicatie.

Coaching bij mediaton

Ik geloof erin dat mediation pas goed werkt als de individuele partijen de persoonlijke ’triggers en angels’ eerst hebben uitgewerkt. Tijdens de zojuist genoemde mediaton heb ik dan ook eerst per persoon twee individuele sessies begeleid. Dit opschoningsproces helpt op verschillende manieren:

  1. om de persoonlijke triggers niet meer te projecteren op de ander
  2. om een heldere kijk te krijgen op waar het nu wérkelijk om gaat in het conflict
  3. zodat ieder persoon meer in zijn kracht staat, en beter in staat is om het conflict aan te gaan tijdens een gezamenlijke sessie

In het bovengenoemde voorbeeld hielp het de hulpverleners om in de gezamenlijke sessie elkaar beter te kunnen horen. Het verschil in visie dat zij hadden, had tevens te maken met een verschil in persoonlijkheid. Toen zij elkaar beter begrepen, ontstond er een ‘werkbare’ samenwerkingsrelatie. Een andere bijzondere effect was dat een van de hulpverleners haar ex-partner beter begon te begrijpen. Deze ex-partner had toevallig een zelfde soort persoonlijkheid en ’taal’ als het teamlid waar ze mee botste. Door de taal van de ander te leren spreken, leerde ze niet alleen zichzelf beter uit te drukken, maar ook de samenwerking verliep beter met haar collega én met haar ex-partner.

Als uitsmijter in de week van de mediation, geef ik je een aantal blogs met tips en inspiratie over conflicthantering. Klik op de onderstaande links:

Blogs over conflicten in je team

Ik geef je 5 blogs met tips en inspiratie hoe je met conflict kan omgaan:

  1. Conflict? Zo gebruik je de 3 principes om je team te versterken
  2. Bij conflicten in het team is er vaak sprake van psychologische onveiligheid. Voorkom conflicten en wees er op tijd bij! Hier vind je gratis 9 oefeningen die je kan downloaden om psychologische veiligheid te bevorderen.
  3. Wat te doen als je te maken krijgt met dader-slachtoffer dynamiek op het werk?
  4. Wat doe je bij grensoverschrijdend gedrag en welke rol heeft een vertrouwenscontactpersoon hierin?
  5. Emotionele intelligentie. Hoe zet je het in bij conflicten?

Heb je een conflict waar je graag een facilitator, coach of mediator bij hebt? Laten we bespreken hoe ik je hierbij kan helpen. Voor meer informatie en contact:

Floreren met werkgeluk en zelfsturend vermogen

transformatie-coach
Boeken Leidinggeven aan zelforginsatie

Nieuw verschenen: praktisch toepasbaar – vernieuwend én met praktijkcases

Deel dit bericht

transformatie-coach

Populair

transformatie-coach

Categorieën

transformatie-coach