Search
Close this search box.

Motiveren van anderen? Haal de beste versie naar boven met deze 5 tips

Motiveren van anderen

Over feminien leiderschap word ik maandelijks geïnterviewd door FEEM Magazine. Journalist, hoofdredacteur en oprichtster Yvonne van Balkom van FEEM bevraagt mij als expert over de inzet van masculiene en feminiene kwaliteiten in je persoonlijk leiderschap. Eerder werd ik door haar geïnterviewd voor het hoofdartikel van FEEM Magazine over vrouwelijk leiderschap en vrouwelijk ondernemerschap.

Iedere maand heeft FEEM een nieuw thema. Het interview wordt opgenomen op video en gepubliceerd voor de FEEM Community. Het thema van deze maand is Motiveren van anderen

FEEM interviewt Veronique Kilian over motiveren

FEEM schrijft bij deze video:

In deze sessie met onze expert Veronique Kilian hebben we het over feminiene en masculiene energie om in te zetten bij het motiveren van anderen. Een mooi verkennend gesprek waar zeer waardevolle onderwerpen worden aangestipt.

In deze video vind je antwoorden op de volgende vragen:
~ Wanneer heeft iemand overtuigingskracht?
~ Wanneer riekt dat naar manipulatie en wanneer is het puur?
~ Waar ligt die grens en hoe herken je het verschil?
~ De drie ingrediënten van intrinsieke motivatie.
~ Wanneer jij de externe motivator bent van een ander: wanneer zet je je masculiene energie gezond in en wanneer sla je door. En wanneer zet je je feminiene energie krachtig in en wanneer sla je door?
~ Een gespreksvorm om je feminiene energie krachtig in te zetten: de authentieke dialoog. Wat is dat en hoe werkt het?
~ Wat is actieve stilte en hoe zet je dit krachtig in?

“Actieve stilte is luisteren naar wat niet gezegd, maar wel gevoel wordt.”

Motiveren door je te richten op het bevlogenheidskompas

Om bovenstaande vragen te beantwoorden, deel ik in de video – en nu in deze blog – kennis over de gelukscompetentie Alignment uit mijn boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! Hierin beschrijf ik het bevlogenheidskompas. Een deel van dit kompas bestaat uit je intrinsieke en extrinsieke motivatie. Inzicht hierin hebben telt al de helft om je kompas te te vullen met bevlogenheid als richtingaanwijzer voor je werkgeluk.

Ik geef je 5 tips:

  1. Vind de intrinsieke en extrinsieke motivatie
  2. Ondersteun Alignement door Purpose
  3. Ontdek de Sweet Spot
  4. Maak de synthese tussen motivatie en capaciteiten
  5. Train innerlijke kracht en moed
Motiveren door gelukscompetenties te trainen

Intrinsieke en extrinsieke motivatie

Motivatie bestaat uit zowel je innerlijke drijfveren als de beloningen die jou triggeren om het beste uit jezelf te halen. We spreken hier van intrinsieke en extrinsieke motivatie. Je intrinsieke motivatie is onafhankelijk van wat de buitenwereld je geeft. Je extrinsieke motivatie is de beloning die je krijgt van anderen. Deze beloning kan tastbaar zijn, zoals een auto of een financiële bonus, of gevoelsmatig, zoals een klik met iemand of het gevoel erbij te horen op het werk.

Professor Dijksterhuis (Op naar geluk, 2016) geeft het volgende voorbeeld. Als je een studierichting kiest omdat je het vak boeiend vindt en er veel over wilt leren, ben je intrinsiek gemotiveerd. Als je het kiest omdat je denkt veel kans te hebben op de arbeidsmarkt, ben je extrinsiek gemotiveerd.

De beste versie van …

Motivatie helpt iemand om ‘aligned’ zijn met de beste versie van hem of haar. Mensen die ‘aligned’ zijn staan op één lijn met wie ze werkelijk zijn door in hun werk hun talenten optimaal te gebruiken voor iets dat ze als zinvol ervaren. Ze zetten hun beste talenten moeiteloos in, ze hebben er plezier in en doen datgene wat in overeenstemming is met hun zogenaamde ‘purpose’. Een purpose is een persoonlijke missie in één zin, die weergeeft hoe je jouw combinatie van talenten, waarden en capaciteiten inzet. George (True North, 2007) spreekt hier van true north, vrij vertaald als je ware noorden, je werkelijke bestemming.

De schrijfster Weel noemt een persoonlijke missie in haar boek Gelukkig zijn moet je durven (2015) je ‘dharma’: het hogere doel in je leven. Je hebt niet voor niets unieke talenten. Als je deze gebruikt, voel je je blij en bewijs je anderen een dienst. Als je het woord purpose hoogdravend wilt vertalen, zou je kunnen zeggen dat je weet waarom je hier op aarde bent.

Je Sweet Spot

Voor sommige medewerkers is het vinden van de eigen purpose nog een hele zoektocht. Je purpose kun je herleiden uit je zogenaamde sweet spot (George, 2007). In je sweet spot ben je volledig in je element. Je doet waar je goed in bent, je vindt leuk wat je doet en je voelt je gelukkig.

Je sweet spot ontdek je door te onderzoeken waar en wanneer jij gemotiveerd bent om je capaciteiten volledig in te zetten.

Synthese tussen motivatie en capaciteiten

Je sweet spot bestaat uit de synthese tussen je motivatie en je capaciteiten. George noemt het ‘motivated capabilities’ (George, 2007, p. 112). Bij capaciteiten is het zinvol te onderscheiden waar je goed in bent en waarin juist niet. Meestal is het zo dat als je moet doen waar je niet goed in bent, het werkplezier afneemt en je minder in de flow bent. Breng je capaciteiten in kaart door na te gaan waar je in het verleden goed in was en successen behaalde. Ook persoonlijkheidstesten helpen om te achterhalen waar je natuurlijke talenten zitten. In de loopbaantrajecten die ik begeleid neem ik assessments af zodat je een goed beeld krijgt op basis van een heldere analyse.

In plaats van sweet spot gebruik ik de benaming bevlogenheidskompas, een benaming die beter aanslaat. Je bevlogenheidskompas wijst automatisch naar je ware noorden: je purpose.

Sweet Spot = Bevlogenheidskompas

Purpose gevonden en dan?

Als je jouw purpose gevonden hebt, wat ga je er dan mee doen? Ga je er navolging aan geven, ondanks eventuele risico’s? Zelfs als het zou betekenen dat je breekt met verwachtingspatronen van ouders of de maat-schappij? En zelfs als je in het begin achteruit gaat in salaris?

Het kan zijn dat het even tijd nodig heeft om deze beslissing te nemen. Ik heb medewerkers gecoacht die zich ongelukkig voelden in het werk dat ze deden. Toen ze helder voor ogen kregen wat hun talenten waren, waar ze energie van kregen en waar hun hart werkelijk lag, was het toch nog moeilijk om te stoppen met het werk dat eigenlijk niet bij hen paste. We hebben tijdens de coaching gewerkt aan de innerlijke kracht en de moed om stappen te ondernemen. Toen ze eraan toe waren om de sprong te maken, vonden ze plezier in een nieuwe baan, waar ze ruimte hadden om uitdrukking te geven aan hun purpose.

Video is te vinden in de FEEM Community

Feem Community

De video is te zien voor FEEM leden. Ga naar https://feemcommunity.nl om de video te bekijken als lid van deze community.

Lees hier meer over de vorige interviews door FEEM: Van intentie naar manifestatie.

Floreren met werkgeluk en zelfsturend vermogen

transformatie-coach
Boeken Leidinggeven aan zelforginsatie

Nieuw verschenen: praktisch toepasbaar – vernieuwend én met praktijkcases

Deel dit bericht

transformatie-coach

Populair

transformatie-coach

Categorieën

transformatie-coach