Search
Close this search box.

De psychopathische karakterstructuur. 7 tips voor transformatie

De psychopathische karakterstructuur is een van de zes karakterstructuren. Een overzicht van de karakterstructuren heb ik eerder beschreven in mijn blog: Karakterstructuren in zes beschrijvingen. Een ingang voor jouw transformatie. Ik beschouw de karakterstructuren als overlevingsmechanismes, die je kan overstijgen. Daarvoor is inzicht nodig in de kernpijn waar de overleving op is gebaseerd. De kernpijn blijft hangen als een verwonding van het innerlijk kind. Deze verwonding kan geheeld worden en de overleving kan getransformeerd worden. Daar is eerst inzicht voor nodig.

Lees hieronder de kernpijn, het overlevingsgedrag, hoe de transformatie eruit zou kunnen zien en 7 tips wat iemand kan doen om deze overleving te overstijgen. Maar eerst lees je het verschil tussen de “psychopathische karakterstructuur” en “psychopathie”.

De psychopathische karakterstructuur is geen psychopathie

Een psychopathische karakterstructuur verwijst naar een bepaalde manier van denken, voelen en gedragen die kenmerkend is voor bepaalde persoonlijkheidstypes. Mensen met een psychopathische karakterstructuur vertonen vaak eigenschappen zoals een ogenschijnlijk gebrek aan empathie, prestatiedrang en oppervlakkige charme. Deze kenmerken kunnen voortkomen uit diepgewortelde overtuigingen, ervaringen uit de kindertijd of sociale invloeden.

Psychopathie daarentegen is een klinische term die wordt gebruikt om een specifieke persoonlijkheidsstoornis te beschrijven die wordt gekenmerkt door ernstige antisociale gedragingen.

De kernpijn van iemand met een psychopathische karakterstructuur

Personen die een psychopathische karakterstructuur hebben vaak een beleving of herinnering van de kernpijn waarop ze deze karakterstructuur als overlevingsmechanisme hebben gebouwd. Misschien herken je iets ervan bij jezelf of bij anderen:

“Telkens voel je de druk om meer te zijn dan je bent, om je groter voor te doen dan je werkelijk bent, waardoor je je ware zelf niet durft te laten zien of te delen met anderen. Diep van binnen voel je een diepgewortelde angst voor misbruik van macht door anderen en verhul je jouw kwetsbaarheid. Controle loslaten en overgave aan het leven voelt als een moeilijke opgave, omdat je zo bang bent om opnieuw gekwetst te worden.

Je onzekerheid vloeit voort uit een verleden waarin je hebt geleerd om jezelf te overschatten, omdat er als kind (onredelijk) meer van je werd verwacht dan wat paste bij je kind-zijn. Het gevoel van niet kunnen voldeed niet aan de eisen die aan je gesteld werden was zo bedreigend dat er geen ruimte was voor het niet-kunnen. De leiderspositie die je gevraagd werd om onbewust in te nemen en zorgt voor een draaglast die niet bij je hoort.

Het gebrek aan erkenning en aandacht van de buitenwereld raakt je en vult je met een gevoel van teleurstelling. Het voelt alsof je bestaansrecht op het spel staat met een onderliggende angst om te falen. Schaamte over je vermeende tekortkomingen houdt je gevangen, omdat je altijd het gevoel hebt gehad dat je tekort schoot in de ogen van anderen.

Het wantrouwen jegens anderen is een muur die je om jezelf heen hebt gebouwd, omdat je diep van binnen gelooft dat je niet op anderen kunt rekenen als het er echt op aankomt. Je kent het gevoel van in de steek gelaten worden, dat je als kind hebt ervaren. Het gebrek aan een gevoel van ruggensteun en geborgenheid in je jeugd heeft geleid tot het verlies van je kind-positie. Het is nu moeilijk voor je om je te laten dragen en echte steun te ervaren van anderen als je je kwetsbaar opstelt.

Je hebt een loyaliteitsconflict ervaren omdat je ouders/verzorgers je niet hebben kunnen beschermen, sterker nog: soms waren ze zelfs als vijandig. Je hart is vervuld van boosheid en wantrouwen naar degenen die je in het verleden hebben gemanipuleerd. Deze gevoelens staan in de weg van het volledig kunnen vertrouwen en het aangaan van echte, kwetsbare relaties met anderen.”

psychopathische karakterstructuur

Kenmerken van de psychopathische karakterstructuur

Hoe herken je iemand met een psychopathische karakterstructuur? Hieronder lees je een aantal kenmerken.

Personen met een psychopathische karakterstructuur zijn vaak onophoudelijk bezig, gedreven door een constante drang naar vooruitgang en succes. Hun eigenwaarde koppelen zij aan prestatie. Ze zijn geneigd om met een bijna meedogenloze vastberadenheid doelen na te streven. Anderen krijgen het idee dat er weinig rekening wordt houden met hun gevoelens of behoeften van hun collega’s. Als de ‘leider’ geen leiding geeft, hebben ze de neiging om de zaken over te nemen, te regelen en op te lossen.

De behoefte van mensen met een psychopathische karakterstructuur aan erkenning en om gezien te worden als ‘alleskunner’ kan resulteren in een gevoel bij anderen dat zij zich zich kleiner voelen. In hun publieke imago vermijden kwetsbaarheid. Ze zijn ‘selfmade’ en hebben moeite met het begrenzingen door hiërarchische verhoudingen.

Soms maken ze zichzelf groter dan ze zijn om mee te tellen, terwijl ze eigenlijk gewoon willen ontspannen en moeiteloos vanuit flow willen werken. Ze ervaren soms minachting voor anderen die niet zover zijn als zij, maar diep van binnen verlangen ze naar erkenning en respect. Personen met een psychopathische karakterstructuur hebben moeite met het ontvangen van steun zonder prestatie.

Het verlangen naar erkenning en succes drijft mensen met een een psychopathische karakterstructuur voort, maar tegelijkertijd kan het moeilijk zijn om werkelijk contact te ervaren met anderen. Ze gebruiken anderen vaak als middel om hun eigen doelen te bereiken, in plaats van oprechte verbinding na te streven. Je merkt aan hen dat ze geneigd om anderen niet uit te laten praten.

Uitgeslotenheid nemen mensen met een psychopathische karakterstructuur voor lief. Ze hebben de neiging om duidelijk hun eigen weg te kiezen en een eigen mening te hebben. Omdat ze willen geen meeloper willen zijn, missen soms aansluiting. Dat is pijnlijk omdat er ook een verlangen is naar nabijheid en verbondenheid met anderen.

Mensen met een psychopathische karakterstructuur zijn zeer waakzaam. Ze hebben moeite om te ontspannen en vinden het lastig om hun kwetsbare kant te tonen aan anderen. Ze gaan door op wilskracht, waardoor er een gevaar is op roofbouw op zichzelf en anderen. Ondanks het verlangen naar een gevoel van samenhorigheid, teamspirit en gezamenlijk doelen nastreven, vinden ze het moeilijk om anderen toe te laten in hun innerlijke cirkel van vertrouwen.

De psychopathische karakterstructuur kenmerkt zich door een innerlijke strijd tussen het verlangen naar controle en macht als bescherming en de diepere behoefte aan een omgeving waarin deze persoon zich veilig en geborgen voelt. Ze zien anderen vaak als ‘voor of tegen’ hen, als obstakels op hun weg naar doelen. Ze kunnen zaken afdwingen, maar dit gaat soms helaas ten koste van de relatie.

Andere benamingen van de psychopathische karakterstructuur

Gelukkig zijn er in de loop van de tijd andere benamingen gekomen voor de psychopathische karakterstructuur. Deze staat ook wel bekend als ‘de strijder’ en de ‘wantrouwende structuur’.

Als iemand dit overlevingsmechanisme kan overstijgen, kan je de psychopathische karakterstructuur bekijken vanuit een perspectief waarin deze diepe innerlijk kind verwondingen zijn geheeld. De nieuwe naam die ik er daarom aan geef is: de ontwapenende krijger.

De ontwapenende krijger

Kracht en kwetsbaarheid

Hoewel je geleefd hebt vanuit te veel yang, weet je nu dat true yang krachtig is zonder af te dwingen. Het is een kracht in zichzelf. True yin is de kracht van de zachtheid. In de combinatie van true yang en true yin weet jij als een chirurg lastige situaties open te snijden met de precisie en tederheid die nodig is, zodat je het hart van de zaak raakt. Je bent stevig én zacht.

Deel van het universum

Omdat je voelt dat je deel bent van een groter geheel bent en als zodanig gedragen, hoef je alleen je eigen deel te dragen. De rest laat je over aan het universum. Je doet je missie en je weet dat je gesteund wordt.

Hart-dragend

Je gebruikt je capaciteiten om een sfeer van veiligheid te scheppen. Je weet je spelregels te geven en te bewaken, zodat er ruimte is voor kwetsbaarheid. Jouw kwetsbaarheid is een uitnodiging voor anderen om zich kwetsbaar op te stellen.

Door holding space houdt je je eigen hart vast en draag je met compassie het innerlijk kind in jezelf. Met een open hart heb je geleerd om je kwetsbaar op te stellen en kwetsbaarheid een plek te geven.

Hulp ontvangen van lichtkrachten

Je hebt oog voor de steun die je krijgt en ontvangt dit in overvloed. Je kunt hulp vragen zonder af te dwingen. Want een hulpvraag stuur je het universum in zodat je manifesteert wat je wilt. Je vraagt iets dat bij je past – óf iets dat beter is. Want je weet niet of iets beter is. Je geeft je over aan een grotere intelligentie die dat wel weet. De lichtkrachten worden alleen geactiveerd door een hulpvraag. Deze macht ligt in jouw handen.

Vertrouwen

Vanuit vertrouwen in jezelf en anderen zie je de beste versie van jezelf en de ander. Je mag fouten maken en leren, en anderen mogen dat ook. Door kaders aan te geven, geef je jezelf en anderen ruimte om creativiteit te ontwikkelen om zelf iets voor elkaar te krijgen.

Intimiteit is een feest

In liefdesrelaties kun je je overgeven. Je staat open om liefde te ontvangen. In plaats van mensen op een afstand te houden, ben je toegankelijk én geaard in je eigen krachtcentrum. Hierdoor ben je in contact met je autoriteit én vrij om het contact aan te gaan en de ander volledig te ontvangen.

Kwetsbaarheid is uitnodigend en verbindend

Omdat je hebt ervaren en gezien dan anderen zich veilig voelen als jij je kwetsbaar opstelt, zich geraakt voelen en zich verbonden voelen, weet je de kracht van kwetsbaarheid. Ondanks deze kwetsbaarheid sta je in je kracht. Het vragen om hulp zorgt juist voor meer vertrouwen.

Retraite De Kunst van het liefhebben

Gebaseerd op het transformatieproces om de overlevingen van de karakterstructuren te overstijgen, kan je in een 4-daagse meerdaagse retraite de fases waarin we geleerd hebben om lief te hebben opnieuw kleuren. Het transformatieproces in deze retraite is rijk aan meditaties, chi kungs en creatieprocessen.

Liefhebben is een werkwoord. De kunst van het liefhebben begint bij onszelf. Je leert al over liefhebben vanaf het moment dat je geboren wordt. Deze lessen worden opgeslagen als herinneringen door ons innerlijk kind en kleurt ons gedrag als volwassene.

Een helende reis om jouw basis te verstevigen en nieuwe paden in te slaan. Deze retraite intensive heeft voldoende rustmomenten zodat je tussendoor kan slapen, wandelen of gewoon lekker chillen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op https://veroniquekilian.nl/de-kunst-van-het-liefhebben

Of doe

de Jaartraining Leven vanuit Essentie

Het kind dat we ooit waren, heeft volop onschuld, levenslust en zin in het leven. Door de ervaringen die dat kind heeft meegemaakt tijdens het opgroeien, passen we ons gedrag aan. We hebben behoefte aan authenticiteit en sociaal erbij horen. Voor het kind, dat afhankelijk is van de ouders/verzorgers geeft vaak authenticiteit op als het erbij horen in gevaar komt. Dan ontwikkelen we een overleving die automatisch wordt. Een dergelijke overleving als karakterstructuur zijn diep gewortelde overlevingspatronen, die we willen ontmantelen. Je authenticiteit wordt ingekapseld.

De jaartraining bestaat uit 6 bijeenkomsten. De overlevingspatronen die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd, bedekken vaak onze levenslust, energie gaat vast zitten, we houden ons onterecht in. In plaats van dat we ons volledige potentieel benutten, kunnen we blijven hangen in oude patronen waardoor levensenergie ophoopt. In deze jaartraining gaan we ons weer verbinden met het leven dat in ons en door ons heen wil stromen.

Informatie en aanmelding: https://veroniquekilian.nl/jaartraining-leven-vanuit-essentie

Psychopathische karakterstructuur

Wat kan je alvast zelf doen of iemand aanraden met trekken van de psychopathische karakterstructuur? 7 tips

  • Breng jezelf in vrij spel waar je niet de omgeving onder controle hoef te houden, maar waar je je kan overgeven aan de elementen van de natuur om daarmee te spelen én in je kracht te staan, zoals leren surfen of door yoga
  • Doe de verbindende communicatie oefeningen voor jezelf: zie de minachting die je ervaart voor anderen en exploreer de angsten en onvervulde behoeftes die daaronder zitten
  • Open je voor Onschuld, zie het in de ogen van baby’s. Verbind je met de Onschuld in jezelf
  • Als anderen steken laten vallen die in de positie zitten van leider of begeleider, en het is niet jouw probleem, laat hen dan zelf de problemen oplossen
  • Leer je keuzemogelijkheden te vergroten, zodat het niet alleen op jouw manier hoeft te gaan.
  • Vaak is er sprake van “false yang”: te veel yang energie en te weinig true yin energie: leer jezellf voeden met bijvoorbeeld yin yoga, of yin meditaties voor de psoas spier
  • Voed jezelf met ondersteunde training of omgeving waar je de kracht van kwetsbaarheid kan laten zien, je hart kan openen, en diegenen kan vergeven die uit onwetendheid, vanuit onmacht of door eigen innerlijke verwondingen, jouw innerlijk kind niet hebben kunnen geven wat je toen nodig had.

.

Oefening

Herken je de elementen van de psychopathische karakterstructuur? Dit is een oefening die je kan ondersteunen bij vergeven. Sluit je ogen en stel je voor dat de tekst van dit lied wordt gezegd door degenen die hun macht niet met wijsheid hebben kunnen toepassen toen je het nodig had. Een lied voor je innerlijk kind dat je diep hebt weggestopt, omdat het overvraagd werd, het kind dat er alleen voor stond. (Link voor de muziek eronder).

Sorry for the road that I won’t take
For the words that I won’t say
For the love that I won’t give

Sorry for the heart that I won’t show
For the lengths that I won’t go
For the life that you won’t live

Sorry that I opened up my arms you would never reach in time before they closed again

You will forget
And I won’t remember it
When all I ever did was race in circles
You will forget
And all there’s left will be A faded memory
A dream you woke up from

Sorry for the oath that I won’t take
For the vows that I will break
For the role that I won’t play

Sorry that I’m raising up my walls
And whenever you reached over you are thrown back to the start

From the colour I would bring to ending up again
Opening darkness I wanted to hold you back from

Floreren met werkgeluk en zelfsturend vermogen

transformatie-coach
Boeken Leidinggeven aan zelforginsatie

Nieuw verschenen: praktisch toepasbaar – vernieuwend én met praktijkcases

Deel dit bericht

transformatie-coach

Populair

transformatie-coach

Categorieën

transformatie-coach