Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De rigide karakterstructuur. 7 tips voor transformatie

De rigide karakterstructuur is een van de zes karakterstructuren. Een overzicht van de karakterstructuren heb ik eerder beschreven in mijn blog: Karakterstructuren in zes beschrijvingen. Een ingang voor transformatie. Ik beschouw de karakterstructuren als overlevingsmechanismes, die je kan overstijgen. Daarvoor is inzicht nodig in de kernpijn waar de overleving op is gebaseerd. De kernpijn blijft hangen als een verwonding van het innerlijk kind. Deze verwonding kan geheeld worden en de overleving kan getransformeerd worden. Daar is eerst inzicht voor nodig.

Lees hieronder over de kernpijn, het overlevingsgedrag, hoe de transformatie eruit zou kunnen zien en 7 tips wat iemand kan doen om deze overleving te overstijgen.

De kernpijn van iemand met een rigide karakterstructuur

De betekenis van rigide in de ‘rigide karakterstructuur’ verwijst niet naar star of inflexibel. Het refereert naar ‘bevroren’. Een bevroren hart, door het ontbreken van de liefde voor het kind, dat zich ontwikkelt als een (jonge) vrouw of man.

Personen met een rigide karakterstructuur hebben vaak een beleving of herinnering van de kernpijn waarop ze deze karakterstructuur als overlevingsmechanisme hebben gebouwd. Misschien herken je iets ervan bij jezelf of bij anderen:

“Soms blijf je vastzitten in je hoofd, bang om de controle los te laten. Het idee van volledige overgave, van jezelf openen, je hart openen, ja zelfs het loslaten van controle, brengt weerstand met zich mee. Het is alsof er een constante druk op je rust; een druk die je doet geloven dat je moet presteren om onvoorwaardelijke liefde te verdienen. Die spanning houdt je vast in je lichaam, als een knoop die niet lijkt te willen ontwarren.

Als meisje zag je je moeder misschien niet in haar volledige kracht, of als jongetje miste je vader in zijn kracht. Het beeld van je vader werden beelden over ‘man-zijn’ en het beeld van jouw moeder werden beelden over ‘vrouw-zijn’. Deze beelden heb je opgeslagen in je onderbewuste als vervormingen van de werkelijke kracht van een man of een vrouw. Het gemis aan de oerkracht van een echte ‘Vader’ of ‘Moeder’ die je kon steunen toen je opgroeide, laat een leegte achter die gevuld wordt met verwarring.

Verwarring heb je misschien ervaren op een energetisch niveau: de vader staat toe dat de dochter de rol van de moeder op zich neemt, of omgekeerd, de zoon wordt gedwongen om ‘de man in huis’ te zijn. Dit creëert een splitsing tussen het hart- en de basis van je vrouw- of man-zijn. Je onschuld en de liefde die je gaf als kind werd beschadigd. Je hart bevroor, waardoor ook de creatieve scheppingskracht in jou niet volledig meer kan stromen.

Als compensatie richt je je op jouw buitenkant. Met de consequentie dat je liever niet wilt dat iemand te dichtbij komt en de façade van je mooie buitenkant en charme begint te doorbreken. Wat zal iemand vinden als die ziet dat het ‘minder’ is dan wat je laat zien? Of wanneer je een dienst levert of een product aanbiedt dat niet perfect genoeg is? Het is een constante dans tussen angst en verlangen, tussen de drang naar perfectie en de noodzaak om te accepteren dat perfectie een illusie is.

Het is de angst voor persoonlijke afwijzing, voor het gevoel dat je niet goed genoeg bent zoals je bent. Als je iets maakt dat niet perfect of goed genoeg is, voel je de drang om het te verbergen. Misschien wil je het zelfs vernietigen, en ga je daarmee voorbij aan de ware uitdrukking van je ziel.”

rigide karakterstructuur

Kenmerken van de rigide karakterstructuur

Hoe herken je iemand met een rigide karakterstructuur? Hieronder lees je kenmerken.

Perfectionisme

De rigide karakterstructuur kenmerkt zich door een grote focus op (perfecte) prestaties, waarbij de eigen identiteit nauw verbonden is met deze prestaties. Dit gaat vaak gepaard met een diepgewortelde, soms onbewuste, faalangst. Kritiek en oordelen over anderen gaat hand in hand met strenge zelfkritiek wanneer er niet voldoen wordt aan de gestelde criteria of de hoge eisen.

Hoewel mensen met een rigide karakterstructuur een imago naar buiten toe presenteren, hebben ze tegelijkertijd een diep verlangen naar onvoorwaardelijke liefde, inclusief acceptatie van het imperfecte deel van henzelf. Het verbergen van foto’s waarop men niet perfect of mooi staat, is hier een voorbeeld van, net als de drang om er mooi of charmant uit te zien om aan de verwachtingen te voldoen.

Voldoen aan criteria

Personen met een rigide karakterstructuur zoeken houvast door duidelijkheid te verkrijgen over gestelde criteria, wat een gevoel van controle en veiligheid biedt. Net zoals het gedetailleerd aan de regels houden en het naleven van normen en protocollen. Ze vergelijkingen zich gemakkelijk met anderen, met name op het gebied van hun prestaties.

Individuen met een rigide karakterstructuur vermijden vaak werkelijk emotioneel contact, terwijl ze er wel naar verlangen. Nabijheid kan als bedreigend worden ervaren, wat leidt tot het afhouden van anderen als ze ’te dichtbij’ komen. Wanneer ze zich inspannen en aan alle criteria voldoen, terwijl anderen die minder inspanning leveren toch evenredig beloond worden, kan boosheid opkomen. Onzekerheid kan snel opkomen wanneer er geen directe bevestiging volgt.

Medewerkers met een rigide karakterstructuur hebben de neiging om authentieke gevoelens en verlangens te onderdrukken, net zoals gevoelens van onzekerheid en inadequaatheid. Door het ‘perfecte plaatje’ is het lastiger om werkelijke verbinding met hen te ervaren.

Andere benamingen van de rigide karakterstructuur

Gelukkig zijn er in de loop van de tijd andere benamingen gekomen voor de rigide karakterstructuur. Deze staat ook wel bekend als ‘de presteerder’ en de ‘afstandelijke structuur’.

Als iemand dit overlevingsmechanisme kan overstijgen, kan je de rigide karakterstructuur bekijken vanuit een perspectief waarin deze diepe innerlijk kind verwondingen zijn geheeld. De nieuwe naam die ik er daarom aan geef is: de Alchemist.

Hieronder volgen een aantal inzichten van deze nieuwe Alchemist waarbij de innerlijk kind verwondingen zijn geheeld.

De Happy One: de Alchemist

Gegrond in je bekkenenergie, verbonden met hartsenergie

Je bent thuis in je bekkenenergie en verbonden met je harts-energie. De Alchemist weet de stroom van vitale levensenergie op te wekken. Hierdoor kan je je open stellen voor je kwetsbare kant terwijl je de kracht van binnen voelt om deze kwetsbaarheid te dragen.

Moeten mag niet meer

Je hebt je bevrijd uit het keurslijf van alle details waar je aan moet voldoen. Je drijft in het veld van gewoon ‘zijn’. Je hebt je ooit ingeperkte creatieve energie losgemaakt. Geen spreekwoordelijke schoolbankjes meer waar je gedisciplineerd luisterde en huiswerk maakte. Het leven zelf onderwijst je en laat je schoonheid zien.

Schijnhouvast loslaten voor de grote overgave

Je hebt de oerkracht ervaren van de Man of de Vrouw, of de grote Vader of Moeder, waardoor je jezelf kan overgeven in een bedding die groter is dan jij. In plaats van alles onder controle te houden, of je levensenergie te onderdrukken, kan je het oude houvast loslaten om te voldoen aan het perfecte imago. Het spel met de natuurkrachten, zoals sporten in het water, opent het leven in je.

De weg naar excellence

Je verzamelt, broedt en transformeert wat je van binnen brouwt, en timmert steeds meer aan de weg van excellence. Het proces van het kneden en het genieten van de weg is even belangrijk als de uitkomst naar perfectie. Perfectie is een staat waarin alles op de plek valt, ook de minpunten. Het benadrukt je menselijkheid.

Verbonden met de ware masculiene en feminiene krachten in jezelf

Je ziet het grotere geheel: Geboren als meisje of jongetje, opgroeiend als tiener naar de vrouw of man die je nu bent, weet je jezelf te openen voor de diepe waarde die dat heeft. Doordat je oude negatieve overtuigingen hebt losgelaten over de vervormde archetypen van mannen en vrouwen die je in je onbewuste hebt opgeslagen, heb je toegang tot de kracht in jezelf. Diepere lagen van intimiteit krijgen ruimte in een veilige bedding.

Retraite De Kunst van het liefhebben

Gebaseerd op het transformatieproces om de overlevingen van de karakterstructuren te overstijgen, kan je in een 4-daagse meerdaagse retraite de fases waarin we geleerd hebben om lief te hebben opnieuw kleuren. Het transformatieproces in deze retraite is rijk aan meditaties, chi kungs en creatieprocessen.

Liefhebben is een werkwoord. De kunst van het liefhebben begint bij onszelf. Je leert al over liefhebben vanaf het moment dat je geboren wordt. Deze lessen worden opgeslagen als herinneringen door ons innerlijk kind en kleurt ons gedrag als volwassene.

Een helende reis om jouw basis te verstevigen en nieuwe paden in te slaan. Deze retraite intensive heeft voldoende rustmomenten zodat je tussendoor kan slapen, wandelen of gewoon lekker chillen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op https://veroniquekilian.nl/de-kunst-van-het-liefhebben

Of doe

de Jaartraining Leven vanuit Essentie

Het kind dat we ooit waren, heeft volop onschuld, levenslust en zin in het leven. Door de ervaringen die dat kind heeft meegemaakt tijdens het opgroeien, passen we ons gedrag aan. We hebben behoefte aan authenticiteit en sociaal erbij horen. Voor het kind, dat afhankelijk is van de ouders/verzorgers geeft vaak authenticiteit op als het erbij horen in gevaar komt. Dan ontwikkelen we een overleving die automatisch wordt. Een dergelijke overleving als karakterstructuur zijn diep gewortelde overlevingspatronen, die we willen ontmantelen. Je authenticiteit wordt ingekapseld.

De jaartraining bestaat uit 6 bijeenkomsten. De overlevingspatronen die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd, bedekken vaak onze levenslust, energie gaat vast zitten, we houden ons onterecht in. In plaats van dat we ons volledige potentieel benutten, kunnen we blijven hangen in oude patronen waardoor levensenergie ophoopt. In deze jaartraining gaan we ons weer verbinden met het leven dat in ons en door ons heen wil stromen.

Informatie en aanmelding: https://veroniquekilian.nl/jaartraining-leven-vanuit-essentie

Psychopathische karakterstructuur

Wat kan je zelf doen of iemand aanraden met de trekken van een rigide karakterstructuur? 7 tips voor transformatie

  1. I-kracht meditatie om de innerlijke glimlach te activeren en mildheid te ervaren naar jezelf;
  2. De meditatie om je levensenergie te laten stromen via de ‘kleine hemelse kringloop;
  3. De Tong Leng meditatie om de vervormingen over mannen/vrouwen en vader/moeder schoon te maken en te transformeren;
  4. De meditatie van de helende klanken om je eigen onschuld terug te halen;
  5. Werken met de meditatie van ‘false yin en false yang’ naar ’true ying en true yang’.

Floreren met werkgeluk en zelfsturend vermogen

transformatie-coach
Boeken Leidinggeven aan zelforginsatie

Nieuw verschenen: praktisch toepasbaar – vernieuwend én met praktijkcases

Deel dit bericht

transformatie-coach

Populair

transformatie-coach

Categorieën

transformatie-coach