Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De symbiotische karakterstructuur. 7 tips voor transformatie

De symbiotische karakterstructuur is een van de zes karakterstructuren. Een overzicht van de karakterstructuren heb ik eerder beschreven in mijn blog: Karakterstructuren in zes beschrijvingen. Een ingang voor transformatie. Ik beschouw de karakterstructuren als overlevingsmechanismes, die je kan overstijgen. Daarvoor is inzicht nodig in de kernpijn waar de overleving op is gebaseerd. De kernpijn blijft hangen als een verwonding van het innerlijk kind. Deze verwonding kan geheeld worden en de overleving kan getransformeerd worden. Daar is eerst inzicht voor nodig.

Lees hieronder over de kernpijn, het overlevingsgedrag, hoe de transformatie eruit zou kunnen zien en 7 tips wat iemand kan doen om deze overleving te overstijgen.

De kernpijn van iemand met een symbiotische karakterstructuur

In mijn blog Autonomie in het geding? Doorbreek symbiosetrauma. 5 stappen die verder helpen, heb ik het begrip symbiosetrauma uitgelegd. Ongezonde symbiose is de basis van de kernpijn bij de symbiotische karakterstructuur.

Personen met een symbiotische karakterstructuur hebben vaak een beleving of herinnering van de kernpijn waarop ze deze karakterstructuur als overlevingsmechanisme hebben gebouwd. Dit kunnen de kenmerken zijn:

“Het lijkt het een voortdurende uitdaging om op eigen benen te staan. Het losmaken als een zelfstandig individu van iemand anders voelt als een onoverkomelijke opgave, met diepgewortelde gevoelens van aangeleerde hulpeloosheid die het lastig maken om onafhankelijk te zijn.

Het beheren van je eigen energieveld lijkt ontzettend moeilijk. Het voelt alsof je geen grip hebt op je eigen innerlijke kracht en vitaliteit. Je voelt je eerder als een marionet, bewogen door de draden van externe invloeden, zonder de controle over je eigen bestemming.”

Kenmerken van de symbiotische karakterstructuur

Hoe herken je iemand met een orale karakterstructuur? Hieronder lees je de kenmerken.

Verstrengeling in relaties

Individuen met een symbiotische karakterstructuur vertonen ogenschijnlijk zelfstandig gedrag, maar zijn sterk gericht op anderen. Ze hebben moeite met het maken van eigen keuzes, vooral als dit de relaties beïnvloedt. Het komt al snel neer op het opofferen van het eigen belang als het erop aankomt. Het is moeilijk om assertief te zijn en voor zichzelf op te komen. Een diepgeworteld schuldgevoel over het nastreven van eigen autonomie beïnvloedt hun keuzes.

Verantwoordelijkheid en afhankelijkheid

De symbiotische karakterstructuur gaat gepaard met een diepgaand gevoel van verantwoordelijkheid voor de omgeving en het verbinden van het eigen lot aan anderen. Om de harmonie te bewaren, is het lastig de eigen mening te blijven handhaven. Dat laat immers het onderscheid zien, of erger nog: het conflict.

De onderdrukking van eigen autonomie leidt tot passief verzet en frustraties die soms plotseling worden geuit. Dat laat zich zien in gedrag zoals ‘ja’ zeggen en daarna ‘moeilijk doen’.  Het vermijden van conflicten en de wens om de sfeer positief te houden, weerspiegelen de moeite met het definiëren van grenzen en het handhaven van afstand. Waar eindigt de eigen ruimte? Deze personen met een symbiotische karakterstructuur kunnen energetisch de ruimte van een ander binnendringen.

Eenzaam of verstikkend

Individuen met een symbiotische karakterstructuur kunnen de paradox ervaren van eenzaamheid te midden van mensen. Ze voelen de angst voor alleen zijn en worstelen met loyaliteitsconflicten. Door de angst voor verlating en een gebrek aan ‘eigen ruimte’, kan ‘samen’ heel verstikkend voelen. De onderliggende behoefte om te versmelten met een ander en zo een veilige bedding te herbeleven, blijft aanwezig.

Andere benamingen van de symbiotische karakterstructuur

Gelukkig zijn er in de loop van de tijd andere benamingen gekomen voor de symbiotische karakterstructuur. Deze staat ook wel bekend als ‘de versmelter’ en de ‘vervloeiende structuur’.

Als iemand dit overlevingsmechanisme kan overstijgen, kan je de symbiothische karakterstructuur bekijken vanuit een perspectief waarin deze diepe innerlijk kind verwondingen zijn geheeld. De nieuwe naam die ik er daarom aan geef is: de Eigen Ruimtebeheerder.

Hieronder volgen een aantal inzichten van deze nieuwe eigen ruimtebeheerder waarbij de innerlijk kind verwondingen zijn geheeld.

De Happy One: de Eigen Ruimtebeheerder

Van twee naar eenheid

Hoewel je vaak de neiging had om heel dichtbij de ander te komen, weet je nu je eigen energie af te bakenen. Je hebt de heilige eenheid in jezelf hersteld zonder dat je afgesneden bent van de ander. In jou komen hemel en aarde samen, je staat ertussen in en je weet daar je voeding uit te halen. Je voelt je gesteund door het goddelijk universum.

Samen met je innerlijk kind

Door je heldere afstemming op je innerlijk kind weet je hoe je het beste kan zorgen voor hem of haar. Het geeft de behoeften door, de ongemakken en het verlangen. Het helpt je om te sturen op levensvreugde en te doen wat goed is voor jou. Je bent niet alleen, je bent samen want de innerlijke volwassene in jou zorgt actief voor je innerlijk kind. Je innerlijke volwassene geeft een gezonde begrenzing volwaardige (emotionele) voeding én ruimte voor speelsheid, waardoor je tot je recht komt. Je innerlijk kind is je kompas, in plaats van het afstemmen naar anderen.

Nee als ingang voor ja

Als je een nee voelt, exploreer je de onderliggende behoefte, Wetende dat ieder nee een deur opent voor een ja ergens anders, ben je helder in het nee en ja zeggen naar anderen zodat jij en de ander weten waar je aan toe bent.  Onbevreesd voor een conflict in belangen en behoeftes weet je dat het om creativiteit en out-of-the-box denken vraagt. Je bent afgestemd op de signalen van het leven om je eigen hart te volgen.

Heer en meester, vrouw des huizes

Je voelt de kracht van op eigen benen staan. Als gastheer of gastvrouw beheer je jouw ruimte. Je zorgt dat alles spik en span is. Je regelt het, want het is van jou. De consequenties zijn voor jou. Overvloed stroomt door de schoonheid en orde die hebt aangebracht in jouw fysieke, emotionele en mentale ruimte.

Retraite De Kunst van het liefhebben

Gebaseerd op het transformatieproces om de overlevingen van de karakterstructuren te overstijgen, kan je in een 4-daagse meerdaagse retraite de fases waarin we geleerd hebben om lief te hebben opnieuw kleuren. Het transformatieproces in deze retraite is rijk aan meditaties, chi kungs en creatieprocessen.

Liefhebben is een werkwoord. De kunst van het liefhebben begint bij onszelf. Je leert al over liefhebben vanaf het moment dat je geboren wordt. Deze lessen worden opgeslagen als herinneringen door ons innerlijk kind en kleurt ons gedrag als volwassene.

Een helende reis om jouw basis te verstevigen en nieuwe paden in te slaan. Deze retraite intensive heeft voldoende rustmomenten zodat je tussendoor kan slapen, wandelen of gewoon lekker chillen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op https://veroniquekilian.nl/de-kunst-van-het-liefhebben

Of doe

de Jaartraining Leven vanuit Essentie

Het kind dat we ooit waren, heeft volop onschuld, levenslust en zin in het leven. Door de ervaringen die dat kind heeft meegemaakt tijdens het opgroeien, passen we ons gedrag aan. We hebben behoefte aan authenticiteit en sociaal erbij horen. Voor het kind, dat afhankelijk is van de ouders/verzorgers geeft vaak authenticiteit op als het erbij horen in gevaar komt. Dan ontwikkelen we een overleving die automatisch wordt. Een dergelijke overleving als karakterstructuur zijn diep gewortelde overlevingspatronen, die we willen ontmantelen. Je authenticiteit wordt ingekapseld.

De jaartraining bestaat uit 6 bijeenkomsten. De overlevingspatronen die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd, bedekken vaak onze levenslust, energie gaat vast zitten, we houden ons onterecht in. In plaats van dat we ons volledige potentieel benutten, kunnen we blijven hangen in oude patronen waardoor levensenergie ophoopt. In deze jaartraining gaan we ons weer verbinden met het leven dat in ons en door ons heen wil stromen.

Informatie en aanmelding: https://veroniquekilian.nl/jaartraining-leven-vanuit-essentie

Psychopathische karakterstructuur

Wat kan je zelf doen of iemand aanraden met de trekken van een symbiotische karakterstructuur? 7 tips voor transformatie

  • Doe een assessment zodat jouw persoonlijke profiel laat zien wie jij bent en wat jouw identiteit is.
  • Geniet van je eigen zelfstandigheid als je zelf keuzes maakt.
  • Leer via Taofulness meditaties in je eigen energie te blijven en de energie van jou en de ander te scheiden.
  • Leer vechtkunst technieken zoals de ‘Omhels-de-Boom-Houding’ waarin je jouw eigen ruimte bewaakt en beheert.
  • Doe een opstelling over je eigen lot, om daar verantwoordelijkheid over te nemen, en het lot van anderen bij henzelf te laten.
  • Werk aan een IK-besef in een groter geheel waarin je zelf heelheid én verbondenheid ervaart.
  • Train je geluksspier om regisseur te worden van je eigen geluk.

Floreren met werkgeluk en zelfsturend vermogen

transformatie-coach
Boeken Leidinggeven aan zelforginsatie

Nieuw verschenen: praktisch toepasbaar – vernieuwend én met praktijkcases

Deel dit bericht

transformatie-coach

Populair

transformatie-coach

Categorieën

transformatie-coach