Coaching

Zelforganisatie Coaching

Zelforganisatie doe je samen. Begeleiding bij zelforganisatie. Wanneer werkt het wél?

De paradox van zelforganisatie

Contact

Vermijd de bekende valkuilen. Over zelforganisatie bestaan talloze modellen. Ze beschrijven hoe je meer eigenaarschap bij je werknemers creëert en ervoor zorgt dat je team zelf bepaalt wat hun doelen zijn én hoe zij die willen behalen. Maar wat werkt in de praktijk nou echt? Bij veel organisaties lijkt zelforganisaties de heilige graal die zorgt dat teams zelf alles oplossen. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Hoe voorkom je de bekende valkuilen, zoals oeverloos overleggen, doelloos rondzwemmen of solistisch gedrag van teamleden? En hoe laat je als directielid, manager of teamcoach je team floreren? Hoe neem je als teamlid persoonlijk leiderschap en eigenaarschap?

Dat is de paradox van zelforganisatie: zonder leiderschap werkt het niet. Daarover gaat mijn nieuwe boek: Leidinggeven aan zelforganisatie. Een paradox? waarin ik de lezer meeneem in verschillende principes van zelforganisatie en de grootste lessen en successen deel van ervaringsdeskundigen.

Versterk het zelfsturend vermogen als basis voor zelforganisatie


Contact

Werk met concrete handvatten.  Aan de hand van concrete methodieken, coachingstools en handvatten gaan we aan de slag om het team te laten excelleren met zelforganisatie én werkgeluk. Welke interventies bij specifieke problemen werken en hoe jij dit toepast in jouw dagelijkse praktijk, hangt af van de teamfases, de context en het leiderschap in de organisatie. We versterken het zelfsturend vermogen van de teamleden.

Voedt de elementen en zet het vliegwiel aan. We werken aan 5 pijlers die een team weer sterk maken: standvastig leiderschap, het collectieve gemeenschapsgevoel, het helder krijgen van de spelregels, de kracht van kwetsbaarheid en als team weer gaan groeien. Een teambuilding die het team helpt bij een diepgaande transformatie.

Herken je dit?

transformatie-coach

Oeverloze discussies.

Onterecht op je handen zitten wachten.

Het kost heel veel energie.

Wat zijn nou precies de kaders?

Zelfsturing gaat niet vanzelf

Hoe gaan wij te werk?

Contact
zelforganisatie

Goede analyse van het team

Contact

We analyseren waar je bent en sparren over vragen als: Hoever is de organisatie met zelforganisatie? In welke fase bevinden de teams zich? 

Wat zijn de groepsdynamische effecten die zichtbaar worden? Wat is je visie op zelforganisatie? Hoe krijgen we het team in de flow?

Het ontginnen van creativiteit

Contact

Afhankelijk van de intake bekijken we met de teams waar de energie zit: wat is nodig om eerst te doen om onze doelen te bereiken? 

We maken hierbij gebruik van de diverse handvatten die beschreven staan in het boek “Leidinggeven aan zelforganisatie. Een paradox? Over leiderschap, teambuilding en eigenaarschap” , de kennis uit het “Handboek teamcoaching en intervisie met de Authentieke Dialoog. Breng een team tot flow en co-creatie” en de toepassing van “Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties!”

De transformatie begint

Contact

Zelforganisatie is een samenspel van factoren. Hoe navigeer je hierin? Ieder team geeft in een sessie sleutels voor de volgende stap.  Voorbeelden hiervan vind je in mijn boeken, de blogs en de artikelen.

Zelforganisatie draagt veel bij aan het geluk van medewerkers

Henny de Haas, directeur hoppenbrouwers.

Wat als je als individu stagneert in je ontwikkeling?

Contact

Naast teamcoaching ben ik gespecialiseerd in persoonlijke begeleiding : zit je in de overlevingstand? Heb je minder zelfvertrouwen of maak je je zorgen omdat je niet gevraagd wordt voor interessante opdrachten? Als transformatiecoach en assessor kan ik je helpen met een individueel transformatietraject: het ontmantelen van belemmerende overtuigingen met als resultaat een diepgaande positieve verandering die beklijft.

Verder ben ik expert op het gebied van cultuurverandering in teams en auteur van het “Handboek Teamcoaching met de Authentieke dialoog” en van “Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties!”
 Zo wordt (samen)werken weer leuk en verbeteren de resultaten. Met meer dan 25 jaar ervaring train en coach ik management en medewerkers op het gebied van leiderschap, teambuilding en werkgeluk.

Wat zeggen anderen

Contact

Ik weet nu wat mijn sterke punten zijn en hoe ik effectieve strategieën hiervoor inzet

Samen met mijn team heb ik een masterclass verandermanagement gevolgd bij Veronique. In een korte tijd leerde zij ons grondig hoe je met veranderingen kunt omgaan en hoe je dit beïnvloedt. Ik ontdekte eerst hoe ik zelf gewoonlijk met veranderingen omga, wat mijn sterke punten zijn en hoe ik effectieve strategieën hiervoor inzet. Veronique heb ik leren kennen als een rustige doch sterke persoonlijkheid. Zij geeft je de middelen en laat je dan zelf ontdekken hoe je deze het beste kunt toepassen.

profile-pic
Twan Timmermans
Cyber Security Specialist bij DICTU

Veronique brengt een nieuw elan in het team

Veronique startte in september 2020 als nieuwe collega in het teamcoachteam van Pantein. Met haar enthousiasme, frisse blik, optimisme, nieuwe initiatieven en brede ervaring en deskundigheid brengt ze nieuw elan in het team en draagt ze optimaal bij aan de verbinding en het zelforganiserend samenwerken.

profile-pic
Ad van Oorschot
Adviseur en procesbegeleider bij samenwerkingsvraagstukken | trainer/coach in leiderschap, communicatie en persoonlijke ontwikkeling.

Er is een nog intensere teamvorming ontstaan!

Veronique Kilian heeft voor onze Consultants een uitgebreide Masterclass Verandermanagement verzorgt op een uitzonderlijke gepassioneerde wijze. Zij is in staat geweest om ongekende inzichten in hun eigen persoonlijkheden maar ook in elkaar te krijgen waardoor er een nog intensere teamvorming is ontstaan. De 'rugzakken' van de Consultants zijn gevuld met kennis en ervaringen die hen instaat stelt om klantproject teams nog effectiever te maken.

profile-pic
Rogier Wignier
Directeur Innervate

Veelgestelde vragen

Contact

Sommige organisatie halen inderdaad de managementlaag weg om te bezuinigen en gaan dan over op zelforganisatie. Als een organisatie dan onvoldoende training geeft, er geen teamcoaches zijn om teams te faciliteren in hun groeispiraal en de organisatie hun teams aan hun lot overlaten, is de kans groot dat zelforganisatie niet van de grond komt.

In mijn boek Leidinggeven aan zelforganisatie. Een paradox? heb ik beschreven hoe een team de omslag maakt en zich ontwikkelt van hiërarchische aansturing naar zelforganisatie. Dat helpt om te bespreken hoever een team al is met ‘zelforganisatie’. De ontwikkelingsfase verschilt vaak van team tot team in een organisatie. 

In die organisaties waar zelforganisatie geleid heeft tot teams die gelukkig werken, was de inspiratiekracht van de hoogst leidinggevende bijzonder belangrijk. Je vindt dit terug in de cases die ik heb beschreven in het boek, in de interviews die je kunt beluisteren in mijn podcast en in mijn blogs.

Bij zelforganisatie wordt vaak een beroep gedaan om de intrinsieke motivatie van een team. Daarom is het belangrijk om het team vanaf het begin te betrekken bij teamcoaching.    

Zeker kan dat. Eerst hebben we een verkennend gesprek wat de visie op zelforganisatie is met de opdrachttever. Daarna gaan we aan de slag met interviews, observaties en teamtesten. We spreken een termijn af waarna je een terugkoppeling krijgt met een rapportage. 

Twijfel je nog of deze dienst wel bij je past?

Contact

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek en we herkennen en verkennen het samen…