Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Gratis Oefeningen

Human Dynamics

Versterk je teamwork met Human Dynamics. Spreek elkaars taal en bereik betere resultaten.

Leer een gezamenlijke taal

Contact
Human Dynamics

In mijn boek Leidinggeven aan zelforganisatie lees je hoe belangrijk het is om als team een gezamenlijke taal ontwikkelen. Taal is echter heel persoonlijk. De taal die ieder teamlid spreekt is een uitdrukking van de betekenis die het teamlid geeft aan datgene wat hij of zij waarneemt. De waarneming wordt gekleurd door filters. Alleen als je deze filters begrijpt en ook spreekt vanuit de taal van deze filter, kan je iemand bereiken. Een uitspraak die dit onderschrijft is van Nelson Mandela: “Spreek iemand in de taal die hij verstaat, en je bereikt zijn hart”.

Er zijn enkele handvatten om mensen aan te spreken in hun taal. Het handvat dat je hieronder vindt gaat over het Human Dynamics model.

Landscape

Wat leer je?

transformatie-coach

Wat leer je?

transformatie-coach

Houvast of ruimte?

Ieder heeft een bepaalde mate nodig van ruimte of houvast, Wat is die van jou?

Andere taal

Om de taal van een ander te spreken, is het nodig eerst de taal te begrijpen.

Dominante drijfveer

Waar richt je je op en waar wordt je door gedreven? Vind je dominante drijfveer.

Aansluiten

Als je samenwerkt, is het goed af te stemmen op wat jij en die ander nodig heeft.

Spreek de taal die de ander verstaat, en je bereikt zijn hart

Teamflow begint bij elkaars taal begrijpen

Contact

Teams die op elkaar zijn ingespeeld, hebben genoeg aan een half woord, als je snapt wat dat woord betekent ….

Welke vragen zijn te stellen en te beantwoorden?

transformatie-coach

Welke vragen zijn daarom te stellen en te beantwoorden voor een gezamenlijk fundament onder het zelforganiserend vermogen van een team?

Human Dynamics verklaart het perspectief waarmee iemand naar de wereld kijkt. De vragen die je stelt hebben daarom betekenis. Het kennen van de centrale drijfveer helpt.

Welke invloed heeft jouw drijfveer op de samenwerking?

transformatie-coach

Jouw intenties en jouw bedoelingen zijn voor jou misschien vanzelfsprekend, maar voor een ander niet. Begrijp wat voor de ander belangrijk is, zodat je een betere afstemming en samenwerking krijgt. 

Wat is de betekenis van kaders?

transformatie-coach

Een van de meest gehoorde vragen bij de weg naar zelforganisatie is: “wat zijn de kaders”? Voor de een is een kader een uitnodiging tot vrijheid en creativiteit, en voor een ander een doolhof van onduidelijkheid. Leer hoe kaders voor ieder wat anders oproept.

Wat zeggen anderen

Contact

Het waren fijne en leerzame gesprekken!

Doordat ik me niet meer gelukkig voelde in mijn werk ben ik bij Veronique terecht gekomen. Behalve dat ze me geholpen heeft dit geluk terug te vinden heeft ze me, door haar brede kennis over onder andere gesprekstechnieken, persoonlijkheidstypologieën en teambuilding inzicht gegeven in mezelf en in anderen. Hierdoor ben ik beter in staat me in te leven in de ander. Bovendien heeft Veronique me geleerd hoe ik invloed kan uitoefenen in situaties die ik niet kan veranderen. Het waren fijne en leerzame gesprekken.

profile-pic
Marion van der Hurk

Ik leerde bewust te worden van mijn geluksmakers

Ik maakte kennis met Veronique Kilian tijdens de training “Werkgeluk”, welke ik volgde voor de gemeente Eindhoven, samen met enkele enthousiaste collega’s.Deze groep collega’s bij de gemeente (Knooppunters) hebben nu een zaadje gepland voor dit thema “Werkgeluk”. We gaan dit thema lekker belangrijk maken bij de gemeente en vinden het natuurlijk geweldig als dit thema ook wordt omarmt door onze leidinggevenden. Dus werk aan de winkel.Veronique vertelt zeer boeiend over het thema “Werkgeluk”. Ze weet iedereen te enthousiasmeren maar ook te raken, wanneer ze dieper op het thema ingaat.Je leert d.m.v. een aantal gesprekstechnieken om een “Werkgeluk”-gesprek te voeren. Dit gesprek kan emotioneel zijn en ook dan probeer je een positieve flow of vibe bij de collega, met wie je het gesprek voert, te introduceren.Ik leerde bewust te worden van mijn geluksmakers, ze te herkennen en ze te herbeleven. Deze bewustwording van je eigen geluk gun ik iedereen.Veronique is een inspirerende coach/trainer, die een prima training geeft en geen onzin vertelt.

profile-pic
Dianne de Haan
Financieel medewerker Bedrijfsanalyse Eindhoven Sport, gemeente Eindhoven

Wat kan ik voor jou betekenen ?

transformatie-coach

Veronique Kilian

Als gedreven en ervaren trainer en (team)coach is het mijn uitdaging teams en individuen weer snel op de rails te krijgen als het even minder loopt. Zo wordt (samen)werken weer leuk en verbeteren de resultaten. Met meer dan 25 jaar ervaring train en coach ik management en medewerkers op het gebied van leiderschap, teambuilding en werkgeluk.