Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gratis Oefeningen

Psychologische Veiligheid

Psychologische veiligheid vergroten met deze 9 manieren. De kracht van kwetsbaarheid in praktijk gebracht

Psychologische Veiligheid: De kracht van kwetsbaarheid

Contact
Psychologische veiligheid 2

In mijn boek Leidinggeven aan zelforganisatie. Een paradox? Over leiderschap, teambuilding en eigenaarschap lees je hoe belangrijk het is om actief te werken aan de psychologische veiligheid in een team.

Als je met je team de kracht van kwetsbaarheid toepast, helpt dit om meer in de flow met elkaar te gaan werken. Download hier de 9 oefeningen die je hierbij helpen.

De oefeningen zijn geïnspireerd op het boek Durf te leiden (Brown, 2019), aangevuld met oefeningen uit mijn eigen praktijk. Je kan ze zelf toepassen, met een ander in een tweetal en met je team.

Landscape

Wat leer je?

transformatie-coach

Wat leer je?

transformatie-coach

Klaar om feedback te geven

Een manier van feedback geven die relaties beschadigt, zorgt voor een negatieve spiraal in een team en zorgt voor onnodig conflict. Wanneer ben je klaar om feedback te geven?

Welk verhaal beinvloed je?

Succesvolle mensen kunnen beter met lastige situaties en emoties omgaan doordat ze erkennen welk verhaal ze zichzelf vertellen. Door dit verhaal te onderzoeken en te delen ontstaat er ruimte voor nieuwe verhalen die opbouwend zijn in plaats van belemmerend.  

De vertrouwens-scan

Benut de vertrouwens-scan met deze 7 items. Een checklist om in je team te bespreken.

Vergaderen met veiligheid

Hoe richt je een bijeenkomst in vergadering met psychologische veiligheid?

We were never meant to do it all alone

Brene Brown

Kracht en kwetsbaarheid

Contact

Emoties en behoeftes verkennen

transformatie-coach

De eerste stap om de kracht van kwetsbaarheid toe te passen en psychologische veiligheid te scheppen, is de tijd nemen om te benoemen hoe je je voelt en welke behoefte er speelt. Bijvoorbeeld: je voelt je eenzaam en je behoefte is begrip, troost of compassie. Het begint met de erkenning van je gevoelens en behoeftes.

Alternatieve controle

transformatie-coach

Regels zijn nodig om kaders te geven zoals spelregels aan het spel. Ze geven psychologische veiligheid wanneer er ook speelruimte is waarin er met vreugde gespeeld kan worden. Wanneer helpen regels en controle niet?

Als we op het werk taken alleen zien als dingen die moeten gebeuren waarna we erop toezien dat andere teamleden doen wat wij willen en hoe we het willen, om vervolgens hen ter verantwoording te roepen als ze het verkeerd doen. In plaats hen te betrappen dat ze het verkeerd doen kan je beter anderen betrappen dat ze het goed doen.

Lastige en pijnlijke beslissingen

transformatie-coach

Maar zelfs als je deze bereidheid hebt, neemt het niet weg dat je nadat er feedback is uitgewisseld er lastige beslissingen genomen moeten worden. Ook een team dat floreert ontkomt er niet aan om lastige en pijnlijke beslissingen te nemen. Hoe behoud je psychologische veiligheid?

Wat zeggen anderen

Contact

Ik leerde bewust te worden van mijn geluksmakers

Ik maakte kennis met Veronique Kilian tijdens de training “Werkgeluk”, welke ik volgde voor de gemeente Eindhoven, samen met enkele enthousiaste collega’s.Deze groep collega’s bij de gemeente (Knooppunters) hebben nu een zaadje gepland voor dit thema “Werkgeluk”. We gaan dit thema lekker belangrijk maken bij de gemeente en vinden het natuurlijk geweldig als dit thema ook wordt omarmt door onze leidinggevenden. Dus werk aan de winkel.Veronique vertelt zeer boeiend over het thema “Werkgeluk”. Ze weet iedereen te enthousiasmeren maar ook te raken, wanneer ze dieper op het thema ingaat.Je leert d.m.v. een aantal gesprekstechnieken om een “Werkgeluk”-gesprek te voeren. Dit gesprek kan emotioneel zijn en ook dan probeer je een positieve flow of vibe bij de collega, met wie je het gesprek voert, te introduceren.Ik leerde bewust te worden van mijn geluksmakers, ze te herkennen en ze te herbeleven. Deze bewustwording van je eigen geluk gun ik iedereen.Veronique is een inspirerende coach/trainer, die een prima training geeft en geen onzin vertelt.

profile-pic
Dianne de Haan
Financieel medewerker Bedrijfsanalyse Eindhoven Sport, gemeente Eindhoven

Geluk op een hele vernieuwende manier beleven en bekijken

De online Masterclass over Werkgeluk van Veronique heb ik als heel inspirerend ervaren en heeft me interessante inzichten opgeleverd, zoals dat geluk te trainen is en dat je met mensen kunt werken aan het vullen van hun gelukstank. En organisaties hebben zelfs de keuze om hun 'klassieke' competenties te veranderen in revolutionaire competenties zoals Ontspanningsvermogen en Herstellingsvermogen. Met haar Chinese roots en kennis van het Taoïsme laat ze je geluk op een hele vernieuwende manier beleven en bekijken ☯️🙏.

profile-pic
Noortje van den Elsen
Gepassioneerd Trainer/coach Persoonlijke effectiviteit | Loopbaancoach (RL, Noloc Erkend) | Teamcoach | Wandelcoach | IEMT Practitioner

Wat kan ik voor jou betekenen ?

transformatie-coach

Veronique Kilian

Als gedreven en ervaren trainer en (team)coach is het mijn uitdaging teams en individuen weer snel op de rails te krijgen als het even minder loopt. Zo wordt (samen)werken weer leuk en verbeteren de resultaten. Met meer dan 25 jaar ervaring train en coach ik management en medewerkers op het gebied van leiderschap, teambuilding en werkgeluk.