Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Werken met de kracht van het wonder. Het Wonderveld in het Transformatiespel in 6 stappen

Het concept van het Wonderveld kwam voor het eerst tot leven in het Transformatiespel, een uniek instrument voor persoonlijke groei en bewustwording. Dit spel werd ontwikkeld in de spirituele gemeenschap van Findhorn en biedt deelnemers een krachtige reis naar zelfontdekking en transformatie.

In 2003 certificeerde ik mezelf als Facilitator van het Transformatiespel, en sindsdien heb ik getuige mogen zijn van de diepgaande inzichten en veranderingen die dit spel teweegbrengt.

Het Transformatiespel gaat uit van het idee dat de wereld een creatieve ruimte is waarin we de mogelijkheid hebben om te creëren en te groeien. Om deze creatieve reis te begeleiden, formuleren deelnemers een speldoel dat hen dient als kompas tijdens het spel. Ze bewegen zich door het spelbord, vergelijkbaar met een ganzenbord: onderweg komen ze op verschillende levensvelden terecht, waarvan het Wonderveld er één is.

wonder

Een van de essentiële spelregels is dat er steeds dieper inzicht ontstaat in persoonlijke vraagstukken en levensdoelen naarmate het spel vordert. Dit groeiende bewustzijn is niet alleen gunstig voor persoonlijke ontwikkeling, het heeft ook een bredere impact. Het Transformatiespel leert ons dat ons groeiende bewustzijn niet alleen onszelf ten goede komt, maar ook ‘de aarde’ symboliseert; de wereld waarin we leven.

Transformatie

Een reis via het Transformatiespel onthult het potentieel voor diepgaand zelfinzicht en persoonlijke transformatie. In het spel zijn er kaartjes die bewustzijnskaartjes worden genoemd, waarop trefwoorden staan zoals helderheid, vitaliteit en missie. Deze kaartjes weerspiegelen de verschillende facetten van ons bewustzijn en bieden inzicht in onze sterke punten en aspiraties.

Naast de bewustzijnskaartjes zijn er kaartjes met ’traantjes’ die pijn symboliseren – obstakels en belemmeringen die ons groeiproces vertragen. Het Wonderveld daagt ons uit om deze pijnlijke blokkades te verkennen en op te lossen. Als facilitator van het spel stel ik vragen die de speler helpen om hun inzichten te vertalen naar concrete stappen in hun dagelijks leven.

Het Transformatiespel begint met het formuleren van een speldoel. Dit is een essentiële stap om de focus helder te krijgen en de kern van het te onderzoeken vraagstuk vast te stellen. Een speldoel wordt geformuleerd met zinnen als ‘Wat + ik + werkwoord’ of ‘Hoe + ik + werkwoord’ of als een intentie. Het vinden van de juiste formulering is op zichzelf al een ontdekkingsreis en dient om de innerlijke focus te versterken.

Stappen in het Wonderveld

Dit zijn de stappen die ik volg als ik iemand begeleid bij het Wonderveld in het Transformatiespel:

  1. Ritueel starten: we starten met een kort ritueel om de mindset van de speler af te stemmen op het Wonderveld. Ongeacht hoe de speler zich voelt op dat moment – blij, bezwaard, hoopvol, of teleurgesteld – helpt dit ritueel om zich voor te bereiden op het betreden van het Wonderveld;
  2. Loslaten van pijn: het Wonderveld begint met het loslaten van pijn. De speler hoeft niet te weten hoe dit moet gebeuren, maar wordt gevraagd bereid zijn om de pijn los te laten, zelfs als hij vindt dat hij het niet verdient om vrij te zijn van deze pijn;
  3. Wederkerigheid van wonderen: een wonder is niet alleen goed voor de speler, maar ook voor ‘de aarde’ en de medespelers. Alle medespelers ontvangen bewustzijnskaartjes;
  4. Vragen stellen: door af te stemmen op de ‘wonder energie’ ontstaat een bijzondere sfeer waarin de speler zich opent voor het toelaten van het wonder. Ik begin met het stellen van vragen zoals: “Wat is een wonder voor jou?” Vaak zijn dit diepgekoesterde verlangens en dromen, die iemand onmogelijk acht;
  5. Regisseren: in deze sfeer kan de speler ervoor kiezen om twee of drie stappen te zetten, zoals werken met inzichtkaarten of reflecteren op belemmeringskaarten. Als facilitator begeleid ik zowel de speler als de medespelers die getuige zijn van deze stappen in het Wonderveld;
  6. Meditatie voor integratie: tot slot sluiten we af met een meditatie om de inzichten te laten doorwerken in het dagelijks leven van de speler.

In de woorden van het tijdschrift Happinez, “Samen een spel doen kan een heel andere kant van jezelf of de ander naar boven brengen. Spellen waarbij je samen een laagje dieper gaat. Waarin kanten van jou worden aangeraakt die niet veel anderen van je kennen. Durf je aan om deze in het Transformatiespel eens op tafel te leggen, om kwetsbaar te zijn, om eerlijk te vertellen wat je bezighoudt?”

Het Transformatiespel biedt een bijzondere ruimte voor diepgaande zelfreflectie en groei, waarin we de wonderen van onze eigen innerlijke wereld kunnen ontdekken en delen met anderen. Het herinnert ons eraan dat we allemaal in staat zijn tot transformatie en dat we onze diepste verlangens kunnen manifesteren.

Al met al is het Wonderveld in het Transformatiespel een magische ruimte waarin de innerlijke reis van zelfontdekking en groei plaatsvindt. Het nodigt ons uit om diep te graven, om de schatten van ons bewustzijn te ontdekken op onze reis naar vervullende levens.

Wil je ook het Transformatiespel ervaren? Klik voor meer informatie en aanmelding op onderstaande link:

Floreren met werkgeluk en zelfsturend vermogen

transformatie-coach
Boeken Leidinggeven aan zelforginsatie

Nieuw verschenen: praktisch toepasbaar – vernieuwend én met praktijkcases

Deel dit bericht

transformatie-coach

Populair

transformatie-coach

Categorieën

transformatie-coach