Search
Close this search box.

Coaching

AEM Cube

AEM Cube: Psychologische Test

Optimaliseer je veranderingskracht als team. Boek nu je 2 uur durende gesprek met mij! 

€425,-

AEM Cube 3-dimensionaal inzicht in samenspel

Contact

Een van de persoonlijkheidstypologieën die ik veel gebruik bij coaching en assessments is die typologieën was de AEM-Cube. Dit instrument helpt jou en je team ontdekken hoe je gezamenlijk een verandering doorvoert.

Als je als team een verandering doorvoert, hoe kan je als individueel teamlid het beste bijdragen? Deze vraag beantwoordde dr. Peter Robertson in een van de lessen die ik bij hem volgde. De ervaringen waar hij over sprak en zijn boek Always Change a Winning Team (2003) gaven handvatten hoe een team van een idee een goedlopend product of dienst kan maken door samen te werken alsof ze een estafettestokje aan elkaar doorgeven. Als ieder teamlid weet wat de ‘natuurlijke’ plek is in de bijdrage aan verandering, kan het team beter op elkaar in te spelen.

Attachment, Exploratie en Managen van complexiteit

Contact

In het boek spreekt Robertson ook van de zogenaamde Groei-Curve. Deze is terug te vinden in een online assessment tool genaamd de AEM-Cube®, in de markt gezet door zoon Richard Robertson. Inmiddels gebruik ik deze online assessment tool zo vaak, dat het bijna standaard in mijn assessments is opgenomen. De tool is bij ieder team te gebruiken. Met name bij zelforganiserende teams die te maken hebben met zelforganisatie geeft de teamscan goede inzichten en handvatten. Hier gaf ik eerder al de lezing Het geheim van een gelukkig werkend (zelforganiserend) team.

AEM verwijst naar de dimensies Attachment, Exploratie en Managen van Complexiteit. De AEM-Cube geeft in een kubusvorm deze dimensies weer. Grofweg kun je zeggen dat Attachment gaat over de dimensie waarin iemand meer hecht aan mensen of aan objectieve zaken. Exploratie verwijst naar hoe vaak en hoe veel iemand innoveert door compleet nieuwe ideeën aan te dragen of juist binnen een bestaande verandering stabiliseert door de werkwijze te optimaliseren. Het managen van Complexiteit staat voor de mate waarin iemand generalistisch of juist specialistisch te werk gaat.

Uit de AEM-Cube is te destilleren in hoeverre iemand out of the box vernieuwt of juist bijdraagt aan veranderingen door het bestaande proces te optimaliseren. Dit proces kan worden geplot op de Groei-Curve waarin grofweg vijf posities worden onderscheiden. 

Wat leer je?

transformatie-coach

Wat is jouw optimale bijdrage aan verandering? Leer wat jouw optimale plek is in de veranderingscurve...

Voorkom dat het doodslaat. Wat is het juiste moment om in te grijpen? Leer de optimale timing voor jouw interventies om doorbraken te bewerkstelligen.

Ruimte geven aan vernieuwing. Als een team inzicht krijgt in ieders positie, kan iemand meer begrip opbrengen en ruimte geven aan teamleden die anders zijn. Herken waar jij en jouw team energie van krijgt.  

Maak je organisatie futureproof. Vernieuwende ideeën die beklijven en verankeren maken een organisatie futureproof. Teamleden in de eerste posities weten dat ze de anderen nodig hebben om een idee tot volle wasdom te brengen.

Always change a winning team

AEM Cube:
Ervaringsgericht en wetenschappelijk onderbouwd

Contact

Harvard Business Review schreef een artikel over het onderzoek waar de AEM Cube uit is voortgekomen. Wat heb je eraan in de praktijk?

360 graden feedback

Contact

Interessant aan de AEM-Cube assessment is dat je niet alleen jezelf positioneert in de Groei-Curve, maar dat ook anderen laten zien waar zij jou positioneren.

Zo kan een team maximaal profijt halen in welke positie je het meest van waarde bent. 

Bevestiging en verbinding

Contact

Vaak zie ik de verbinding met de MBTI-test (de Meijers Briggs Type Indicator). Tijdens mijn MBTI-certificering leerde ik waar het verschil in focus op taken of de focus op mensen nu écht in zit. Namelijk in hoeverre iemand de neiging heeft om beslissingen te nemen op basis van logische argumenten en in hoeverre iemand dit doet op basis van gevoel.

Het is zeker niet zo dat iemand die taakgericht is weinig gevoel heeft of iemand die mensgericht is geen logisch denkvermogen heeft.

Unieke dimensies

Contact

Uniek aan de AEM-Cube is de dimensie “Managen van Complexiteit”: de mate waarin iemand in staat is om in grote lijnen te denken of juist focus heeft op details.

Met name hier zie ik in de praktijk grote verschillen in de feedback van andere teamleden en de uitslag van de zelftest. Dit geeft veel opening voor een teamlid om dit verschil te overbruggen met andere teamleden. 

Innovation is the ability to see change as an oportunity.

Wat zeggen anderen

Contact

Twijfel je nog of deze dienst wel bij je past?

Contact

In een vrijblijvend gesprek herkennen en verkennen we het samen.