Search
Close this search box.

De orale karakterstructuur. 7 tips voor transformatie

De orale karakterstructuur is een van de zes karakterstructuren. Een overzicht van de karakterstructuren heb ik eerder beschreven in mijn blog: Karakterstructuren in zes beschrijvingen. Een ingang voor jouw transformatie. Ik beschouw de karakterstructuren als overlevingsmechanismes, die je kan overstijgen. Daarvoor is inzicht nodig in de kernpijn waar de overleving op is gebaseerd. De kernpijn blijft hangen als een verwonding van het innerlijk kind. Deze verwonding kan geheeld worden en de overleving kan getransformeerd worden. Daar is eerst inzicht voor nodig.

Lees hieronder de kernpijn, het overlevingsgedrag, hoe de transformatie eruit zou kunnen zien en 7 tips wat iemand kan doen om deze overleving te overstijgen.

De kernpijn van iemand met een orale karakterstructuur

Personen die een orale karakterstructuur hebben vaak een beleving of herinnering van de kernpijn waarop ze deze karakterstructuur als overlevingsmechanisme hebben gebouwd. Dit zou er zo kunnen uitzien:

“Je kunt een diep gevoel van leegte ervaren, wat zich uit in een constante focus op toekomstige activiteiten en gebeurtenissen om te voorkomen dat die leegte opnieuw naar voren komt. Afscheid nemen kan pijnlijk zijn, omdat dit het gevoel van tekort weer naar boven brengt. Er bestaat een angst dat wat je momenteel doet zal stoppen, en je weer terugvalt in die beklemmende ‘leegte’.

Daarnaast kunnen gevoelens van verongelijktheid en angst voor tekort aanwezig zijn, wat kan leiden tot gedrag dat voortkomt uit de overtuiging dat je nog moet krijgen of zelfs inhalen wat je vroeger niet hebt gehad, omdat je daar nog recht op denkt te hebben.

Als je de overtuiging hebt ontwikkeld dat wat jij nodig hebt ‘er toch niet is’, omdat je als kind al vroeg zelfstandig moest worden omdat je niet kreeg wat je nodig had, dan kan dit resulteren in een gevoel van apathie, hopeloosheid en verslagenheid. Met je wilskracht moest je jezelf vooruit slepen, terwijl je toch al weinig energie had.”

Kenmerken van de orale karakterstructuur

Hoe herken je iemand met een orale karakterstructuur? Hieronder lees je kenmerken.

Behoeftes

Individuen met een orale karakterstructuur herkennen aan het patroon van het onderdrukken van eigen behoeftes, ontstaan doordat deze behoeftes in het verleden niet werden vervuld.

Iemand met een orale karakterstructuur heeft een scherp oog ontwikkeld voor behoeften van anderen. Er bestaat een verlangen om gaten in de behoeften van anderen te vullen, niet alleen om op te vallen maar ook om waardering te verdienen. Maar als iemand te veel voor anderen zorgt en zelf niet aan de eigen behoeften toekomt, raakt de balans tussen geven en ontvangen verstoord.

De vroege kind-ervaring blijft hangen dat je niet zelf kan zorgen voor wat je nodig hebt. De behoeftes worden daardoor op anderen geprojecteerd, waarbij de ander verantwoordelijk wordt gemaakt voor de vervulling van behoeftes. Daardoor ontstaat een voortdurende focus om anderen (impliciet) te claimen, anderen kunnen hen als ‘veeleisend’ ervaren. . Iemand met een orale karakterstructuur kan gemakkelijk iets vragen aan anderen of anderen voor zich laten werken.

Als de ander de behoeftes niet vervult, resulteert dit in het ontladen van boosheid, met name op de partner. Er ontstaat ook een onderstroom van anderen ‘leegtrekken’ door energie te zuigen, bijvoorbeeld door negatieve aandacht te trekken.

De orale karakterstructuur manifesteert zich in het streven naar vervulling en de ervaring dat deze vervulling slechts tijdelijk is. Individuen met dit patroon kunnen hun orale (emotionele) honger stillen door overmatig te snoepen of te eten.

Schijnonafhankelijkheid

Hoewel ze verbaal sterk kunnen zijn, stralen ze afhankelijkheid uit door voortdurend vragen te stellen ter verduidelijking. Ze vragen anderen om als het ware (energetisch) hun hand vast te houden. De paradox van zelfstandigheid – ‘ik heb jou niet nodig, ik wil je niet tot last zijn’ – gaat gepaard met een onderstroom waarin ze van anderen vragen wat deze niet kunnen geven. Er is een tendens om grenzen te negeren, altijd meer te willen hebben en anderen gemakkelijk voor zich te laten werken.

Bij een hulpvraag is het lastig om een ‘nee’ te accepteren, of het gaat de andere kant op: niet om hulp vragen vanuit de overtuiging dat er geen overvloed is. De kans is groot out-of-the-box te denken ontbreekt vanuit het idee dat er geen overvloed kan zijn, en dat men zich moet neerleggen bij ‘dit is alles wat er is’. Actie ondernemen heeft daarom geen zin. . En als er actie komt om eigen behoeftes te vervullen, kan dit worden gedreven vanuit een gevoel van verongelijktheid: ‘ik doe het zelf wel, want anderen doen het niet voor je’.

De orale karakterstructuur heeft een paradox in de hechting: Aan de ene kant de ander op afstand houden en aan de andere kant neiging naar emotionele versmelting met een ander om nodig gevonden te worden.

Balans tussen geven en ontvangen

De orale karakterstructuur uit zich in een gevoel van verongelijkt als de gedachte ontstaat dat zij meer investeren dan hun collega’s of partner. Ze vragen zich af of de balans tussen geven en ontvangen wel klopt. Het tekort aanvullen gebeurt soms via een stille ruilhandel, terwijl ze nauwlettend in de gaten houden of ze krijgen wat ze denken te verdienen. Het is lastig om onvoorwaardelijk te geven.

Weinig respect voor (eigen) grenzen

Soms lijkt het erop dat individuen met een orale karakterstructuur weinig respect hebben voor (eigen) grenzen en altijd streven altijd naar meer, zowel in tijd, aandacht als energie. Vanuit een cyclus van tijdelijke vervulling en een voortdurende zoektocht naar meer, omdat het nooit genoeg lijkt te zijn. Alles wat vervult, vervult immers maar tijdelijk. Een strategie is om tijd te rekken om wat er op dat moment is – zelfs al is het surrogaat om een behoefte te vervullen- langer te laten duren.

Andere benamingen van de orale karakterstructuur

Gelukkig zijn er in de loop van de tijd andere benamingen gekomen voor de orale karakterstructuur. Deze staat ook wel bekend als ‘de behoeftige’ en de ‘onverzadigbare’.

Als iemand dit overlevingsmechanisme kan overstijgen, kan je de schizoïde karakterstructuur bekijken vanuit een perspectief waarin deze diepe innerlijk kind verwondingen zijn geheeld. De nieuwe naam die ik er daarom aan geef is: de vergulde overvloedsontwerper.

orale karakterstructuur

De vergulde overvloedsontwerper.

Van emotionele honger naar emotionele voeding

De emotionele honger heb je getransformeerd naar leren wat je werkelijk voedt. Technieken zoals meditatie helpen je hierbij. Momenten van alleen zijn, zijn momenten geworden waarin je ingewijde wordt van je eigen ruimte waarin je zorgt voor voeding voor de ziel. Het zijn de momenten waarin je bewust verteert wat je fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel hebt ingenomen. 

De openstaande rekening opgeschoond, nieuwe klinkende munten

Door je rouw over wat je niet hebt gekregen wat je wel nodig had vroeger, kan je je losmaken van een lege schatkist die gevuld had moeten zijn. Daardoor zit je niet meer vast aan een oude schuld. Vanuit het ‘hier en nu’ ontwerp je nieuwe geluksmomenten om jouw gelukstank te vullen. Anderen genieten hiervan mee. Je gunt jezelf deze overvloed. Door slechts toestemming te geven aan jezelf en door te dreambuilden, weet je de weg te vinden naar jouw gemanifesteerde overvloed. In je hulpvragen hierbij houd je er rekening mee wat goed is voor jou, de ander en ‘the highest good’.

Met Verbindende communicatie naar nieuwe strategieën

Door je eigen behoeften te herkennen en te erkennen, laat je je inspireren om tot creatieve manieren om je behoeften te vervullen. En meer dan dat. Je kunt verzoeken doen aan anderen als deze strategieën jullie beiden voeden, en de ander jouw verzoek accepteert. Zo blijf je steeds opgeladen. Mensen krijgen energie van je, ook als je alleen maar ‘aanwezig’ bent en niets zegt.

Een sterk persoonlijk veld met positiviteitsvaardigheid, overvloedsdenken en synchroniseren

Eenmaal gevoed weet je je persoonlijke, positieve energie vast te houden.  Dat doe je door bewust stil te staan wat er wél is, dankbaarheid te voelen en uit te spreken en in de flow te blijven. Hierdoor synchroniseer je jouw overvloed met de Wet van de Aantrekkingskracht.

Retraite De Kunst van het liefhebben

Gebaseerd op het transformatieproces om de overlevingen van de karakterstructuren te overstijgen, kan je in een 4-daagse meerdaagse retraite de fases waarin we geleerd hebben om lief te hebben opnieuw kleuren. Het transformatieproces in deze retraite is rijk aan meditaties, chi kungs en creatieprocessen.

Liefhebben is een werkwoord. De kunst van het liefhebben begint bij onszelf. Je leert al over liefhebben vanaf het moment dat je geboren wordt. Deze lessen worden opgeslagen als herinneringen door ons innerlijk kind en kleurt ons gedrag als volwassene.

Een helende reis om jouw basis te verstevigen en nieuwe paden in te slaan. Deze retraite intensive heeft voldoende rustmomenten zodat je tussendoor kan slapen, wandelen of gewoon lekker chillen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op https://veroniquekilian.nl/de-kunst-van-het-liefhebben

Wat kan je alvast zelf doen? 7 tips

  • Wandel in de natuur en haal daar voeding uit.
  • Train jezelf in vitaliteitsoefeningen zodat je een actieve stroom aan levensenergie voelt in plaats van afwachtende houding naar het leven toe
  • Leer vanuit de ‘geweldloze’ verbindende communicatie om verzoeken te doen, zonder dat deze (meteen) hoeven te worden ingewilligd. Denk na over gezonde strategieën ontwikkelen om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen behoeftes. Wees met aandacht aanwezig bij je verlangen zonder er iets aan te doen. Dit heb ik beschreven bij de gelukscompetentie Presencing.
  • Leer taoïstische meditaties waarbij je het gevoel van leegte uitademt jezelf weer opvult met chi
  • Houdt een dankbaarheidsdagboek bij over wat er wél is
  • Beoefen de gelukscompetentie Overvloedsdenken
  • Chi ontwikkelen in je lichaam, zoals de energie van Taoïstische dieren chi kung

Floreren met werkgeluk en zelfsturend vermogen

transformatie-coach
Boeken Leidinggeven aan zelforginsatie

Nieuw verschenen: praktisch toepasbaar – vernieuwend én met praktijkcases

Deel dit bericht

transformatie-coach

Populair

transformatie-coach

Categorieën

transformatie-coach